Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Καινοτομία στην φυτοπροστασία

More efficient agriculture - Effizientere Landwirtschaft

Εξασφαλίστε βέλτιστα αποτελέσματα συγκομιδής σαν γεωπόνος στη BASF.

Ως αξιόπιστος συνεργάτης της γεωργίας, η BASF προσφέρει δοκιμασμένες αλλά και καινοτόμες λύσεις για τη φυτοπροστασία. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας βοηθούν τους γεωργούς να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους.

Η θέση του γεωπόνου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αρμοδιότητες στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καταγραφής, καθώς επίσης στις πωλήσεις και στο marketing. Οι στόχοι μας απαιτούν νέες λύσεις που καλύπτουν την παγκόσμια ζήτηση για όλο και περισσότερα τρόφιμα και ζωοτροφές και συνδυάζουν την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Επιδιώκουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και εσείς, ως γεωπόνος θα έχετε εξαρχής την ευκαιρία για πολλές αρμοδιότητες στην BASF.

 

Η δύναμη των connected minds

Γνωρίστε τον Rogerio, έναν από τους  field production managers στη Βραζιλία, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα πειράματα AgMusa στον αγρό.