Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Χημικός σε εμπορικά τμήματα της BASF

Γίνετε ο διαμεσολαβητής μεταξύ δύο κόσμων.

Ως εταιρικός χημικός γνωρίζετε τους τομείς των χημικών και των επιχειρήσεων. Μιλάτε δυο "γλώσσες" ταυτόχρονα και μπορείτε να χειριστείτε και τις δυο. Στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης οι εργασίες σας θα εστιάσουν στον έλεγχο της έρευνας, που απαιτεί πείρα στο χώρο του μάρκετινγκ και βαθιά κατανόηση της χημείας. Οι κύριες περιοχές εργασίας όμως στα εμπορικά τμήματα βρίσκονται εκτός της έρευνας: π.χ. στις προμήθειες, στο τεχνικό μάρκετινγκ ή στις πωλήσεις, στη διαχείριση προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και στη διαχείριση της αλυσίδας προμηθειών. Συμβάλετε σε αυτά με την μεγάλη τεχνογνωσία σας.