Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έναν κόσμο που αλλάζει

Προϊόντα, βιομηχανίες, τεχνολογία, στρατηγικές και νέα επιχειρηματικά πρότυπα: κατηγορίες του τμήματος marketing. Τόσο πολυδιάστατο όσο η BASF.

Ως η κορυφαία χημική εταιρεία στον κόσμο, η BASF παράγει μια απίστευτη ποικιλία προϊόντων για πλήθος βιομηχανικών κλάδων κατανάλωσης, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία,οι κατασκευές και οι βιομηχανίες τροφίμων.

Αυτό φυσικά προσφέρει έναν τεράστιο αριθμό ευκαιριών για επαγγελματίες του marketing. Οι ομάδες marketing λειτουργούν σαν σύνδεσμος μεταξύ της BASF και της παγκόσμιας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε αυτές τις αλλαγές απαιτεί διαφάνεια της αγοράς. Στο τμήμα marketing, έχετε ευθύνη για τα τους τομείς των προϊόντων και της βιομηχανίας και αποστολή σας είναι να παγιώσετε την κορυφαία θέση της BASF στην παγκόσμια αγορά, σε στενή συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων στις επιχειρηματικές μονάδες.

Η δύναμη των connected minds

Γνωρίστε τον Cássio, τον διευθυντή διαφήμισης του προγράμματος AgMusa στη Νότια Αμερική. Είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη της επιχειρηματικής στρατηγικής του προγράμματος, τη διάρθρωσή του και την παρουσίαση προϊόντων.