Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Marketing & Sales teaser

Επαγγελματίες στο τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων

Η εταιρεία μας χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Το ίδιο ισχύει και για το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων