Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Product responsibility teaser

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα προϊόντα μας

Ελάτε στην ομάδα μας που ασχολείται με την ασφάλεια προϊόντων, την τοξικολογία, την οικολογία, την χημική νομοθεσία και τους εμπορικούς ελέγχους.