Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Η BASF στην Ελλάδα

Κάθε μέρα, όλοι οι εργαζόμενοι της BASF συνεισφέρουν στην επιτυχία της εταιρείας μας, χάρη στη δημιουργικότητα και το πάθος τους. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε με υπευθυνότητα και να δημιουργούμε ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας, που να βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και τα ταλέντα τους, ώστε να έχουν μία λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για παράδειγμα, προσφέρουμε στο προσωπικό μας τη δυνατότητα να εμπλουτίζει τις γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία του μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το διεθνές «Επαγγελματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» (PDP), το οποίο έχουμε εφαρμόσει και στην Ελλάδα.

Η έδρα της BASF στην Ελλάδα

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Μαρούσι.

Η εγκατάσταση στη Σίνδο

Η παραγωγική εγκατάσταση της BASF στη Σίνδο στεγάζει επίσης και τα γραφεία της εταιρείας για τη βόρεια Ελλάδα.