Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Συνεκτικότητα

Φέρνουμε κοντά τους ανθρώπους: Εστιάζουμε στην συνεκτικότητα.

Στην BASF είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε ήδη ενσωματώσει στην εταιρική μας φιλοσοφία ορισμένες αξίες που μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές μας. Αξίες που όλοι οι εργαζόμενοί μας γνωρίζουν και βιώνουν καθημερινά. Μια από αυτές είναι η συνεκτικότητα. Συνεκτικότητα σημαίνει καλές σχέσεις: Μεταξύ μας, αλλά και με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Αυτό αντανακλάται στις δραστηριότητες μας σε διεπιστημονικό και διεθνές επίπεδο, στις επαφές με τους πελάτες μας, μέσα από την κοινωνική δέσμευση και τις άλλες πρωτοβουλίες μας, όπου το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι πάντα ένα: Να φέρνουμε κοντά τους ανθρώπους και τις γνώσεις τους για να βρούμε λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα και να δημιουργήσουμε ένα αειφόρο μέλλον για όλους μας.

Αυτό είναι για μας:

Η δύναμη των Connected Minds.

Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον

Ως η κορυφαία χημική εταιρεία στον κόσμο, συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη.
Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται στη διατύπωση του εταιρικού μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Η δύναμη των Connected Minds

Η εξέλιξη του υλικού Infinergy™ μαζί με τον πελάτη μας Adidas ήταν το αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας στην BASF. Σε αυτό το πρόγραμμα συνεργάστηκαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς εργασιακούς τομείς και περιοχές. Ο Armin Nöthe, μηχανικός και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Νέων Επιχειρήσεων στην BASF, μας αφηγείται, από το τέλος προς την αρχή, πώς έκανε αίτηση στην BASF.