Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Δέσμευση

Παρακινούμε τους ανθρώπους: Ενθαρρύνουμε τη δέσμευση

Κανείς δε θέλει να παίζει συνέχεια το ίδιο παιχνίδι. Αν θέλετε να κάνετε τη διαφορά και να δημιουργήσετε κάτι νέο, πρέπει να ανακαλύψετε νέους τρόπους. Προσπάθηστε το. Τολμήστε να κάνετε κάτι. Να είστε δημιουργικοί. Οι πρωτοπόροι χρειάζονται ένα εργασιακό περιβάλλον που να τους εμπνέει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αφοσίωση και η δέσμευση σε αυτό που κάνουν.

Δεσμευόμαστε απέναντι στους εργαζόμενούς μας για να τους δώσουμε την ευκαιρία να αφοσιωθούν πλήρως στο έργο τους. Θέλουμε να είναι υπεύθυνοι για την εργασία και τα καθήκοντα τους και να προωθούν τις δικές τους προτάσεις. Στηρίζουμε όσους έχουν το θάρρος να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε μια νέα πραγματικότητα. Για παράδειγμα προσφέρουμε το βραβείο βέλτιστης πρακτικής, ένα πρόγραμμα ιδεών, μια σειρά εκδηλώσεων και την ευκαιρία συμμετοχής σε διεπιστημονικά projects. Καθώς μόνο ως ομάδα μπορούμε να βρούμε καινοτόμες λύσεις για τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Και να συνάπτουμε συνεργασίες που προσθέτουν αξία.

Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον

Ως η κορυφαία χημική εταιρεία στον κόσμο, συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη.
Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται στη διατύπωση του εταιρικού μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Η δύναμη των Connected minds

Η AgMusa είναι μια εντελώς νέα τεχνολογία φύτευσης ζαχαροκάλαμου στη Βραζιλία. Βελτιώνει την ποιότητα και την υγεία των νεαρών φυτών του ζαχαροκάλαμου και κάνει την καλλιέργεια και τη συγκομιδή πιο αποδοτική. Το ζαχαροκάλαμο μπορεί να αποτελέσει πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Ο Antonio Azenha, ανώτατος υπεύθυνος διαχείρισης της BASF στη Νότια Αμερική, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν για την εξέλιξη της τεχνολογίας AgMusa και πώς αυτή η τεχνολογία τελικά πέτυχε το στόχο της.