Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Κύρια θέματα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός και οι ανάγκες του συνεχώς αυξάνονται αλλά οι φυσικοί πόροι του πλανήτη μας είναι περιορισμένοι.

Η χημεία μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων για τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας, ειδικά στα πιο κάτω κύρια θέματα.

Διαβίωση στα αστικά κέντρα

Οι κατοικίες και οι υποδομές έχουν αγγίξει τα όρια τους. Καθώς οι πόλεις αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, το ίδιο γρήγορα αυξάνονται και οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Έξυπνη ενέργεια

Ο αυξανόμενος πληθυσμός και η οικονομική παραγωγή ασκούν πίεση στους περιορισμένους φυσικούς πόρους. Για να εξασφαλίσουμε τον σημερινό τρόπο διαβίωσης, πρέπει να βρούμε πιο αποτελεσματικές πηγές ενέργειας.

Τροφή

Όσο πιο γρήγορα αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός, τόσο πιο σημαντικό είναι να δούμε πως μπορούμε να τραφούμε όλοι.