Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Έρευνα για το μέλλον

Η αποτελεσματική και αποδοτική έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν προϋπόθεση για την καινοτομία, καθώς επίσης και έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη BASF. Αναπτύσσουμε καινοτόμες διαδικασίες, τεχνολογίες και προϊόντα για ένα αειφόρο μέλλον και προωθούμε την ψηφιοποίηση στην έρευνα παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, με χημικές λύσεις για τους πελάτες μας σε όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους.

Η  δύναμη της καινοτομίας μας βασίζεται σε μια παγκόσμια ομάδα που αποτελείται από καταρτισμένους εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Στη BASF, περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στην έρευνα και ανάπτυξη παγκοσμίως σε περίπου 70 εγκαταστάσεις.

Εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης της BASF κοντά στους πελάτες και τις αγορές

Kohlenstoffmanagement: Neue Katalysatoren für saubere Olefine

Το επίκεντρο της έρευνάς μας: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας

Μέσα από τη μοναδική μας, παγκόσμια Verbund τεχνογνωσία ενώνουμε τις ποικίλες ικανότητές μας: Μαζί με τους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς συνεργάτες μας δουλεύουμε για βιώσιμες λύσεις και προϊόντα.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Συνεργασίες

Εφαρμόζουμε τολμηρές ιδέες. Οι συνεργασίες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις δραστηριότητες. Σε ένα παγκόσμιο και διεθνές δίκτυο με έντονες διαφοροποιήσεις, γεννιούνται νέες ιδέες που δίνουν νέα ώθηση στην έρευνα

Το δίκτυο μας

Ακολουθούμε μια ξεκάθαρη και ευέλικτη διαδικασία καινοτομίας που περιλαμβάνει όλα τα βήματα από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την κυκλοφορία του προϊόντος.

Εικόνες από τον κόσμο της έρευνας

Εκπληκτικές εικόνες έρευνας μέσα από τα σαρωτικά ηλεκτρονικά μικροσκόπια της BASF προσφέρουν μοναδικά στιγμιότυπα σχημάτων και δομών του μικροκόσμου και δίνουν τη δυνατότητα να οραματιστούμε ό,τι δεν διακρίνει το ανθρώπινο μάτι.