Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Νέα ίδρυση παγκόσμιων ερευνητικών πλατφορμών

Το 2018 πέτυχαμε πωλήσεις πάνω από 9 δισ. ευρώ με προϊόντα που κυκλοφόρησαν τα τελευταία πέντε χρόνια και που απορρέουν από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε σημαντικά τις πωλήσεις μας και τα κέρδη χάρη στα νέα και βελτιωμένα προϊόντα. Με το μοναδικό δυναμικό και τις ικανότητες που διαθέτουμε, έχουμε ως στόχο να παραμείνουμε η πιο ικανή και καινοτόμος εταιρεία. Ευελπιστούμε οι πελάτες μας να μας θεωρούν έναν ελκυστικό συνεργάτη για όλες τις προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χημεία.

Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο, αναπτύσσουμε περισσότερο τον ερευνητικό μας οργανισμό και εστιάζουμε τις δυνάμεις μας σε τρία παγκόσμια ερευνητικά τμήματα: Σε στενή συνεργασία με τις μονάδες ανάπτυξης στους τομείς λειτουργίας μας, διαμορφώνουν τον πυρήνα της παγκόσμιας τεχνογνωσίας μας που προκύπτει από το ενοποιημένο σύστημα παραγωγής Verbund. Επιπλέον, το παγκόσμιο δίκτυό μας με εξέχοντα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Verbund τεχνογνωσίας μας. Οι οκτώ Ακαδημαϊκές Ερευνητικές Συμμαχίες μας αναπτύσσουν συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες σε μια γεωγραφική περιοχή ή με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό στόχο.

Τα τρία παγκόσμια ερευνητικά μας τμήματα λειτουργούν από τις βασικές μας περιοχές (Ευρώπη, Ασία Ωκεανία και Βόρεια Αμερική):  

Έρευνα Προηγμένων Υλικών & Συστημάτων

Έρευνα Προηγμένων Υλικών & Συστημάτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της BASF Innovation Campus της Ασίας-Ειρηνικού στη Σανγκάη.

Αναπτύσσουμε νέες δομικές ύλες, διασπορές, λειτουργικά υλικά καθώς και οργανικά και ανόργανα πρόσθετα για μεγάλη ποικιλία πελατών από την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή, τη συσκευασία, την επίχριση, την οικιακή & προσωπική φροντίδα, τη φαρμακοβιομηχανία καθώς και τους τομείς της υδάτινης και αιολικής ενέργειας.

Η ισχυρή παρουσία μας εκτός Ευρώπης θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία και τη διεύρυνση πελατειακών σχέσεων και επιστημονικών συνεργασιών. Αυτό ενισχύει το δίκτυο μας Έρευνας & Ανάπτυξης Verbund και καθιστά την BASF ακόμα πιο ελκυστικό συνεργάτη και εργοδότη.

Οι τρεις παγκόσμιες τεχνολογικές μας πλατφόρμες αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις σημαντικότερες για εμάς περιοχές: Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός και Βόρεια Αμερική. Από κοινού με τις μονάδες ανάπτυξης στους τομείς λειτουργίας μας, διαμορφώνουν τον πυρήνα του παγκόσμιου δίκτυου τεχνογνωσίας μας. Η BASF New Business και η BASF Venture Capital, συμπληρώνουν αυτό το δίκτυο χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν για τη BASF πρόσβαση σε νέες ελκυστικές αγορές και νέα επιχειρησιακά μοντέλα.

Έχουμε πρόσβαση σε νέους τομείς ανάπτυξης για την BASF. Αφετηρία για αυτές τις δραστηριότητες είναι οι κοινωνικές και οικολογικές τάσεις του μέλλοντος που ανοίγουν νέες ευκαιρίες αγοράς για την κορυφαία χημική εταιρεία του κόσμου.
Η BASF New Business GmbH εστιάζει στις αγορές, στις τεχνολογίες και στις λύσεις όπου η χημεία παίζει καθοριστικό ρόλο και οδηγεί τις καινοτομίες.

Η διατμηματική, διεθνής ομάδα ανίχνευσης και αξιολόγησης αναλύει συνεχώς τις διαδικασίες αλλαγής της σημερινής αγοράς και του τεχνολογικού περιβάλλοντος, εντοπίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναπτύσσει τις απαιτούμενες στρατηγικές για την αγορά.

Με αυτόν τον τρόπο, προάγουμε ένα σύστημα καινοτόμων λύσεων στους σημαντικούς τομείς ανάπτυξης για εμάς και για τους πελάτες μας, όπως η διαχείριση ενέργειας, τα οργανικά ηλεκτρονικά και ο τομέας της ιατρικής, και τους εγκαθιδρύουμε στην αγορά.

 Διαβάστε περισσότερα


Η BASF Venture Capital GmbH είναι η Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του Ομίλου της BASF. Επενδύουμε σε νεοσύστατες εταιρείες και σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, στηρίζουμε τις καινοτόμες νεοσύστατες εταιρείες οικονομικά αλλά και με επιστημονική τεχνογνωσία από τον Όμιλο BASF. Με αυτόν τον τρόπο, η BASF ανοίγει πόρτες στις νέες τεχνολογίες.

 Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσμιο δίκτυό μας με πάνω από 600 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα του δίκτυου τεχνογνωσίας μας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η απευθείας πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, τις νέες τεχνολογίες και τα χαρισματικά μυαλά από διάφορους τομείς μας βοηθούν να ενισχύσουμε το χρηματοφυλάκιό μας με νέα δημιουργικά projects.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Οι συνεργασίες με εξαιρετικούς επιστήμονες αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομιών. Γι’ αυτό διατηρούμε στενές σχέσεις με πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Infinergy

Συνεργασίες με τη βιομηχανία

Παρακάτω περιγράφονται μερικά προγράμματα που είναι αντιπροσωπευτικά των κοινοπραξιών που εφαρμόζουμε μαζί με τους συνεργάτες μας από τον κλάδο της βιομηχανίας.

two workers with a tube system

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Verbund της BASF