Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Πώς δουλεύουμε


Για εμάς στη BASF, η καινοτομία είναι το κλειδί που μας κάνει να ξεχωρίζουμε στον απαιτητικό κόσμο της αγοράς. Η δύναμη της καινοτομίας μας βασίζεται στην παγκόσμια ομάδα μας που αποτελείται από καταρτισμένους εργαζόμενους με διάφορες ειδικεύσεις. Επίσης, επιδιώκουμε τη συμμετοχή των εξωτερικών μας συνεργατών στις καινοτόμες διαδικασίες μας και διατηρούμε πολυάριθμες επαφές από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Συνεργασίες

Εφαρμόζουμε τολμηρές ιδέες. Οι συνεργασίες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις δραστηριότητες. Σε ένα παγκόσμιο και διεθνές δίκτυο με έντονες διαφοροποιήσεις, γεννιούνται νέες ιδέες που δίνουν νέα ώθηση στην έρευνα. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε τη συμμετοχή των εξωτερικών μας συνεργατών στις καινοτόμες διαδικασίες μας και διατηρούμε πολυάριθμες επαφές από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ψηφιοποίηση στην Έρευνα & Ανάπτυξη

Ψηφιοποίηση στην Έρευνα & Ανάπτυξη σημαίνει να ενσωματώσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες στις καθημερινές μας λειτουργίες και να τις κάνουμε αναπόσπαστο κομμάτι της υλοποίησης των projects Έρευνας & Ανάπτυξης. Έτσι, θα ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της έρευνας, θα αυξήσουμε την αποδοτικότητα της και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για καινοτομία.

BASF New Business GmbH

Η BASF New Business GmbH εντοπίζει τις ιστορικές τάσεις και τα καινοτόμα ζητήματα αναφορικά με τη βιομηχανία και την κοινωνία, αναλύει τη δυναμική ανάπτυξής τους και ελέγχει κατά πόσον οι εν δυνάμει νέα επιχειρηματικοί τομείς ταιριάζουν στη BASF. Η θυγατρική της BASF εξελίσσει ζητήματα που θεωρεί κατάλληλα για τους νέους τομείς ανάπτυξης της BASF.

Creator SpaceTM

Creator Space είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε κατά τον εορτασμό των 150 ετών από την ίδρυση της BASF. Η μεθοδολογία του προγράμματος έχει ενσωματωθεί στις διαδικασίες καινοτομίας της BASF και επιλεγμένα projects έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία με τους συνεργάτες μας.