Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα

Το παγκόσμιο δίκτυό μας με εξαιρετικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Verbund τεχνογνωσίας μας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους ανάπτυξής μας.

Στις συνεργασίες μας προσφέρουμε σε επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρακτικά ερευνητικά προγράμματα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία μας, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις. Συνεπώς, διατηρούμε στενή συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως.  Συνεργαζόμαστε με πολλές μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Συνεργασία σημαίνει το να φέρνεις κοντά τους σωστούς ανθρώπους προκειμένου να εργαστούν πάνω σε απαιτητικά και ουσιαστικά προβλήματα. Η BASF ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να επενδύει σε τέτοιες σχέσεις συνεργασίας, έτσι ώστε να εξελίσσεται μαζί με τους συνεργάτες της.

Με τις στρατηγικές συμμαχίες για την έρευνα, πάμε τις συνεργασίες μας ένα βήμα παραπέρα. Οι στρατηγικές συμμαχίες μας για την έρευνα εστιάζουν σε ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ή με ειδικό αντικείμενο έρευνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου με τους διεθνούς κύρους ακαδημαϊκούς συνεργάτες μας.  Οι οκτώ Ακαδημαϊκές Ερευνητικές Συμμαχίες μας συμπληρώνονται από συνεργασίες με περίπου 300 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με μεγάλο αριθμό εταιρειών. 

Ένας ειδικός επιστήμονας από τη BASF, που ονομάζεται Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Συνεργασιών (ΥΑΣ) αναλαμβάνει τη Στρατηγική Ερευνητική Συμμαχία. Διαμένει στις εγκαταστάσεις της. Δουλειά του είναι να συνδέει τη Στρατηγική Ερευνητική Συμμαχία με τη BASF και να εκπροσωπεί τη BASF στη Στρατηγική Ερευνητική Συμμαχία. Ο ΥΑΣ αναζητά ενεργά νέες τεχνολογίες που να ενδιαφέρουν τη BASF, αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και ξεκινά νέα προγράμματα συνεργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις, η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της BASF και της Στρατηγικής Ερευνητικής Συμμαχίας επιτρέπει τη γρήγορη έναρξη νέων προγραμμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ΥΑΣ μπορεί να διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ των νομικών τμημάτων της Στρατηγικής Ερευνητικής Συμμαχίας και της BASF.