Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι και Κοινωνία

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το θεμέλιο για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής μας «Δημιουργούμε χημεία».

Κοινωνική Δέσμευση

Αναλαμβάνουμε κοινωνική ευθύνη: Συμμετέχουμε σε διάφορα projects παγκοσμίως, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουν την τιμή του κάθε ανθρώπου. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επιχειρησιακή μας λειτουργία και στις επιχειρησιακές μας σχέσεις είναι το θεμέλιο της κοινωνικής μας υπευθυνότητας.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2015 τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έθεσαν 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ανακαλύψτε περισσότερα για τους στόχους αυτούς και για το πώς συνεισφέρει η BASF στην εκπλήρωσή τους.