Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Περιβάλλον

Ασφάλεια

Ποτέ δεν κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Δίνουμε σημασία στην πρόληψη προκειμένου να σχεδιάζουμε και να λειτουργούμε εργοστάσια παγκοσμίως και να μεταφέρουμε, να χειριζόμαστε και να αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας με ασφάλεια. Ανταποκρινόμαστε στις επείγουσες συνθήκες όντας καλά προετοιμασμένοι πάντα και παντού.

Ενέργεια και προστασία του κλίματος

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κοινωνική πρόκληση. Καινοτόμες λύσεις από τη BASF συνεισφέρουν στην προστασία του κλίματος ενώ παράλληλα προσπαθούμε να περιορίσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην αλυσίδα αξίας μας.  Η ενεργειακή αποδοτικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Υπευθυνότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας

Μακροπρόθεσμα, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η οικονομική ανάπτυξη εναρμονιστεί με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Οι ενεργειακά αποδοτικές μας μέθοδοι προστατεύουν το περιβάλλον καθώς χρησιμοποιούμε ελάχιστους πόρους και μειώνουμε τις εκπομπές.

Νερό

Η βιώσιμη χρήση του νερού και η διατήρηση των φυσικών υδάτινων πόρων παγκοσμίως μας αφορά όλους. Περιορίζουμε τις εκπομπές από τις παραγωγικές μας διεργασίες στα ύδατα και προσφέρουμε προϊόντα για την εξοικονόμηση και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα

Το 1992 η Σύνοδος Κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο έδειξε ότι οι εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιοποικιλότητα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά της.