Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Υπεύθυνες Συνεργασίες

Δίκτυα

Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση μεταξύ οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, η συνεργασία διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών είναι σημαντική. Ούτως ή άλλως, τα δίκτυα είναι μέγιστης σημασίας.

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εμπλεκόμενων

Ένα βασικό συστατικό της διαχείρισης της βιωσιμότητάς μας είναι η συνεχής συνδιαλλαγή μας με τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες. Επιδιώκοντας την πιο εντατική εμπλοκή τους, ιδρύσαμε ένα ανεξάρτητο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εμπλεκόμενων.

Συμβουλευτικές Επιτροπές Κοινοτήτων

Ως εταιρεία στον κλάδο της χημείας, έχουμε γνώση της ιδιαίτερης ευθύνης που φέρουμε ως προς τους γείτονές μας. Διοργανώνουμε διαλόγους στις γειτονιές, κυρίως όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

Advocacy

Ο διάλογος με πολιτικά πρόσωπα και με την κοινωνία μας δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά στη διαμόρφωση του κόσμου που ζούμε.

Νανο-διάλογοι

«Ενθαρρύνουμε το διάλογο που βασίζεται στην ειλικρίνεια, το σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.» Αυτή η αρχή αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη στρατηγική της BASF και ισχύει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη BASF και φυσικά και τη νανοτεχνολογία.

Palm-Dialog

Η BASF θέλει να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα της με βάση την ανανεώσιμη ενέργεια φτιάχνονται από βιώσιμα παραγόμενες πρώτες ύλες.