Hrvatska

Kontakt

Vaša pitanja i komentari

 

Kontakti:

Telefoni:

+ 385 1 6000 023 (Poljoprivreda)

+ 385 1 6000 031 (Građevinarstvo)       

+ 385 1 6000 040 (Industrija i kemikalije)

+ 385 1 6000 000

Fax: + 385 1 6000 090

E-Mail: info-croatia@basf.com