Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

PCI Barraseal (PCI Dichtschlämme)

Područja primjene

  • Za vanjsku i unutranju primjenu, za zidove i podove.
  • Hidroizolacija građevina u visoko i niskogradnji, za nove i postojeće objekte.
  • Izvedba slojeva s cementnim vezivom, kao zaštita od vlage iz tla i od površinske te ocjedne vode.
  • Hidroizolacija vodosprema s plitkom vodom, podrumskih vanjskih zidova, vlažnih prostorija, plivališta, potpornih zidova i sl.

Svojstva proizvoda

  • Vodonepropustan i otporan na mraz, opće primjenjiv na unutarnjim i vanjskim površinama.
  • Unaprijed zamiješan, samo promiješati s vodom.
  • Plastičan, podatan, jednostavan za obradu i nanošenje.
  • Odgovara KTW preporukama u okviru zakonskih propisa za elemente u dodiru s prehrambenim namirnicama i pitkom vodom.
  • Moguće nanošenje četkom ili lopaticom.
  • Pouzdano prianja, nije potreban temeljni premaz.