Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

PCI Seccoral 1K

Područja primjene

 • Za unutarnje i vanjske prostore.
 • Za zidove i podove.
 • Odobren građevinsko-nadzornim certifi-katom za izradu vezanih hidroizolacija u područijima s visokim zahtjevima otpornosti na vlagu sukladno klasama A i B prema listi građevinskih propisa.
 • Za fleksibilnu hidroizolaciju ispod obloga od pločica kod otvorenih balkona, na terasama, u tuš kabinama.
 • Za premazivanje masivnih spremnika potrošne vode ili bazena s dubinom vode do 8 m.
 • Za primjenu kod klasa otpornosti na vlagu A0 i B0 prema aktuelnom listu ZDB-a (Središnjeg saveza za njemačko graditeljstvo) “Vezane hidroizolacije”, kao i prema listu “Keramičke obloge za izgradnju bazena” ZDB-a.
 • Mehanički opteretiva sve do klase ili prema listu ZDB-a “Visoko opteretive obloge”.

Svojstva proizvoda

 • Jednokomponentan, PCI Seccoral 1K se pomiješa na gradilištu samo s vodom.
 • Premošćuje pukotine, velika sigurnost kod naknadne pojave pukotina u podlozi.
 • Stvrdnjava bez pojave pukotina, sloj ne puca niti se lomi.
 • Dobro prianja, nije potreban poseban premaz ili povezni most.
 • Plastično-elastičan, jednostavno i lako obradiv postupak glađenja ili nanošenja lopaticom.
 • Može se transportirati bez rizika od smrzavanja.
 • Propušta vodenu paru.