Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Izravnavajuće mase

Nije važno postavljate li završnu oblogu od PVC-a, tekstila, linoleuma, prirodnog kamena ili keramike, odaberite PCI Periplan – sloj za izravnavanje grubih, neravnih površina i postavljanje obloga bez dodatne obrade.

PCI Periplan

Izravnavanje površina prije polaganja završnih obloga.