Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Mase za injektiranje

PCI Apogel A, smola za injektiranje i brtvljenje pukotina, primjenjuje se za čvrsto injektiranje suhih pukotina u tlačnom postupku, a PCI Apogel E pomoći će vam da injektirate vlažne i suhe pukotine u materijalima mineralnog podrijetla. Želite li zatvoriti pukotine kojima teče voda, birajte Apogel PU, a za zatvaranje pukotina u estrisima s kopčama odaberite Apogel F.

APOGEL A

Čvrsto injektiranje suhih pukotina u tlačnom postupku.

APOGEL E

Elastična veza vlažnih i suvih pukotina.

APOGEL PU

Zatvaranje pukotina kojima teče voda.

APOGEL F

Čvrsta veza za suvu i vlažnu podlogu.