Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Poliuretanski kitovi

PCI Elritan 100 i PCI Elritan 140 pogodni su za unutarnju i vanjsku primjenu. Mogu se upotrebljavati na spojevima metalnih, drvenih, keramičkih, betonskih i ožbukanih površina. Elastični su, jednostavni za primjenu i trenutno otporni na kišu.

PCI Elritan 100 i Elritan 140

Poliuretanska masa za brtvljenje fuga do 35 mm širine, za unutarnju i vanjsku primjenu.