Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Prateći proizvodi

Za profesionalce u graditeljstvu PCI je razvio i grupu pratećih proizvoda. Odaberite PCI Polyfix 30 Sek. za brzo popunjavanje pukotina s prodorima vode ili PCI Silikonal W za impregnaciju fasada.

PCI Polyfix 30 Sek.

Otvrdnjava nakon otprilike 30 sekundi.

PCI Silconal W

Zaštita od vlage povijesnih građevina izgrađenih od prirodnog kamena, opeke i drugih materijala.