Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

PCI Nanocrete AP

Područja primjene

  • Jednokomponentni, višenamjenski, vezni i aktivni zaštitni premaz na bazi cementa za zaštitu armature.
  • SN veza kod ručno nanošenih mortova za popravke u ekstremnim debljinama i uvjetima.