Hrvatska
O nama

Strateška područja djelovanja i vrijednosti

Naša strateška područja djelovanja

Za ostvarenje naših ciljeva te da bi bili vodeće poduzeće u kemijskoj industriji za naše klijente, jačamo naše rezultate u inovacijama i poslovanju kao vodeći kemijski proizvođač i tvorničar. Želimo poticati predanost našim kupcima kod svih zaposlenika. Širimo portfelj i usavršavamo organizaciju kako bismo još kvalitetnije ispunili potrebe kupaca, koristeći se snagom našeg Verbund saveza. U tu smo svrhu definirali šest strateških područja djelovanja, na kojima ćemo i dalje temeljiti svoje aktivnosti.

 

Naše vrijednosti

Naši su postupci od ključne važnosti za uspješnu provedbu naše strategije i način kako nas naši dionici doživljavaju. Naše su četiri ključne vrijednosti: kreativnost, otvorenost, odgovornost i poduzetnost. One rukovode našim postupcima i određuju način na koji želimo surađivati – kao tim, s kupcima i partnerima.