Magyarország

Cél, intézkedési területek, értékek

Célunk

BASF célja tükrözi cselekedeteinket és azok indokát:

A fenntartható jövő szolgálatába állítjuk vegyipari tevékenységünket.

Mindenki számára magasabb életszínvonalat és élhető jövőt biztosító világ megalkotásához kívánunk hozzájárulni. Ennek megvalósítása érdekében, a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb módon történő felhasználásával vegyipari tevékenységünket ügyfeleink és a társadalom szolgálatába állítjuk. Vállalati céljainkat az alábbiak segítségével valósítjuk meg: felelős beszerzési és termelési tevékenység, becsületes és megbízható partnerként járunk el, kreatív gondolkodásmódot alkalmazunk a piaci igények legmegfelelőbb megoldásainak meghatározása érdekében. Számunkra ezt jelenti a sikeres üzleti vállalkozás.

A fenti célok eléréséhez, meghatároztuk intézkedési területeinket.

 
 
 

Stratégiai tevékenységi területeink

Céljaink elérése és vezető hely a vegyipari vállalatok között

- ezekkel a célokkal szeretnénk megerősíteni innovációs és működési tevékenységeinket vezető vegyianyag-gyártóként és telephelyek (gyárak) üzemeltetőjeként; ezen kívül szeretnénk kiaknázni a teljes vállalaton belüli digitális megoldások adta előnyöket és nagyobb mértékben belefoglalni a fenntarthatóságot üzleti döntéseinkbe. Szeretnénk biztosítani, hogy dolgozóink még nagyobb odaadást tanúsítanak vásárlóink iránt. Az a célunk, hogy megerősítsük portfóliónkat és továbbfejlesszük szervezetünket annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a vásárlói igényeket a Verbund integráció erejének segítségével. Hat stratégiai tevékenységi területet határoztunk meg, amelyen keresztül pontosabban tudunk a vásárlóinkra koncentrálni.

 

 
 
 
 
 

Innováció

Törekvésünk az, hogy vásárlóink számára mi legyünk a legvonzóbb partner, bármilyen kihívással is szembesüljenek, amelyeket a kémiával meg lehet oldani. A vegyipar területén vállalatunk kutatási és fejlesztési kompetenciái páratlanok. Célunk az, hogy a innovátorként nagyvállalati helyzetünkből adódó előnyeinket kihasználjuk, így közösen tudjunk különböző újításokat kidolgozni a vásárlóinkkal. Az innovációs láncot a lehető leggördülékenyebbnek terveztük meg, hogy gyorsabban forgalomba hozhassunk termékeinket. Ez azt is jelenti, hogy a teljes innovációs folyamat során, azaz a labortól egészen a vásárlóig nagyobb mértékű kiváló teljesítményt érjünk el.

 
 

Fenntarthatóság

Teljesíteni kívánjuk céljainkat, és a fenntarthatóság vezéralakjává akarunk válni. Kizárólag akkor lehetünk sikeresek, ha termékeink, megoldásaink és technológiáink értéket teremtenek a társadalom számára. Következésképpen, pozitív társadalmi hatást kívánunk gyakorolni, továbbá óvni akarjuk bolygónkat.

 
 

Üzemeltetés

Ügyfeleink elvárják tőlünk a termékek specifikáció szerinti, és megfelelő időben történő szállítását. Elköteleztük magunkat a biztonságos, hatékony és megbízható üzemeltetés mellett.

 
 

Digitalizáció

Nagy lendülettel kezdtünk dolgozni a digitális átalakítási folyamaton. Az innovatív digitális megoldások további hozzáadott értéket hoztak létre ügyfeleink számára, valamint megnövelték üzletágaink, funkcióink és kutatási tevékenységünk hatékonyságát. Most pedig elérkezett az idő, hogy magasabb szintre lépjünk!

 
 

Portfólió

Minden egyes üzletágunkat/szegmensünket megfelelően fel kívánunk készíteni az érintett versenytársakkal való versengésre, továbbá ütőképes működési modellt szeretnénk megalkotni minden érintett versenyterület vonatkozásában.

 
 

Munkatársak

Munkatársaink elsődleges fontosságú szerepet játszanak a vállalati stratégiai megvalósításában. Rugalmasan működő szervezetre van szükségünk, valamint képessé kell tennünk munkatársainkat arra, hogy megfelelően differenciált ajánlatokat kínálhassanak ügyfeleink számára.

 
 

Értékeink mutatnak utat nekünk munkánk és tevékenységeink során

Stratégiánk megvalósítása szempontjából kritikus fontosságú, hogy hogyan járunk el: Ezt képviselik az értékeink. Utat mutatnak a tevékenységeinkben és meghatározzák, hogyan akarunk együtt dolgozni – csapatként, illetve együtt a vásárlóinkkal és partnereinkkel.

 

 
 
 

Kreativitás

 • Kiváló termékeket és megoldásokat kínálunk ügyfeleink számára. 
 • Támogatjuk a merész elképzeléseket és teret engedünk azok megvalósulásának. 
 • Optimistán cselekszünk és másokat is inspirálunk.

Nyíltság

 • Nagyra értékeljük a sokszínűséget: munkatársainkban, a véleményekben és a tapasztalatokban egyaránt. 
 • Örömmel fogadjuk a becsületességen, tiszteleten és kölcsönös bizalmon alapuló visszajelzéseket. 
 • Tanulunk kudarcainkból.

Felelősség

 • Az emberek egészségét és biztonságát mindennél többre becsüljük.
 • Minden döntésünkbe beépítjük a fenntarthatóság gondolatát.
 • Szigorú megfelelőségi és környezetvédelmi normák mellett köteleztük el magunkat.

Vállalkozói szellem

 • Egyéni munkavállalói és vállalati szinten is ügyfeleinket helyezzük a középpontba.
 • Megragadjuk a lehetőségeket és távlatokban gondolkodunk.
 • Tulajdonosi szemléletet gyakorlunk és támogatjuk a személyes elszámoltathatóságot.