Magyarország

Stratégiai cselekvési területek és értékek

Stratégiai tevékenységi területeink

Céljaink elérése és vezető hely a vegyipari vállalatok között - ezekkel a célokkal szeretnénk megerősíteni innovációs és működési tevékenységeinket vezető vegyianyag-gyártóként és telephelyek (gyárak) üzemeltetőjeként; ezen kívül szeretnénk kiaknázni a teljes vállalaton belüli digitális megoldások adta előnyöket és nagyobb mértékben belefoglalni a fenntarthatóságot üzleti döntéseinkbe. Szeretnénk biztosítani, hogy dolgozóink még nagyobb odaadást tanúsítanak vásárlóink iránt. Az a célunk, hogy megerősítsük portfóliónkat és továbbfejlesszük szervezetünket annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a vásárlói igényeket a Verbund integráció erejének segítségével. Hat stratégiai tevékenységi területet határoztunk meg, amelyen keresztül pontosabban tudunk a vásárlóinkra koncentrálni.

 
Two BASF scientists examining device

Innováció

Az innováció: sikerünk alapja. A BASF – a kutatás- és fejlesztésen dolgozó nagyjából 10 ezer munkavállalójával és kb. 2,1 milliárd EUR K+F kiadásával – a vegyipar innovatív vezetője. A jövőben is ugyanezekre az erősségekre fogunk támaszkodni, ehhez pedig közelebb hozzuk egymáshoz a kutatást és a fejlesztést, és teszünk azért, hogy ügyfeleink igényei jóval nagyobb részt képviseljenek innovációs folyamatainkban. Igényeiket már a korai szakaszban is figyelembe vesszük, és tovább bővítjük az ügyfelekkel és külső partnerekkel kialakított kapcsolatainkat.
Two engineers examining BASF plant

Fenntarthatóság

Az egyik fő hajtóerő maga a fenntarthatóság. A környezetet, a társadalmat és az üzleti életet szolgáló értéket kívánunk teremteni termékeinkkel, megoldásainkkal és technológiáinkkal. Ehhez pedig már most is megerősítjük a fenntarthatóság – irányítási folyamatainkban és üzleti modelljeinkben betöltött – jelentős szerepét. Így tudunk meghatározó partnerré válni – olyanná, aki támogatja ügyfeleit, új növekedési területeket nyit meg és biztosítja a vállalat hosszútávú sikerességét.
Female BASF engineer working on production line

Gyártás

Legfőbb üzleti tevékenységünk: a vegyipari termékek gyártása és feldolgozása. Verbund koncepciónk számos technológiai, piaci, gyártási és digitális előnnyel jár együtt. Rendkívül széleskörű termékkínálatunk (az alapvegyszerektől kezdve az ügyfélre szabott rendszer-szintű megoldásokkal bezárólag) hozzásegít bennünket ahhoz, hogy differenciált kínálatunk révén eleget tudjunk tenni ügyfeleink egyre sokrétűbb igényeinek.
Female BASF engineer touching digitalized screen

Digitalizáció

A digitalizáció: üzleti tevékenységeink szerves része. Céljaink között szerepel, hogy jelentősen javítsuk feldolgozott adataink rendelkezésre állását és minőségét. Ennek érdekében világszerte 420-nál is több üzem folyamatait fogjuk digitalizálni 2022-ig. A folyamatok további automatizálását, és ezáltal hatékonyságunk javítását is szem előtt tartva módszeres elemzéseket fogunk végezni az így nyert adatokkal. A belső és külső adatok összesítésével számos új lehetőség nyílik üzleti tevékenységeink hatékonyabb kezelésére, folyamataink továbbfejlesztésére és arra, hogy hozzáadott értéket teremtsünk ügyfeleinknek.
group of male engineers working in the production factory

Portfólió

Az akvizíciók és leválasztások eredményeként az innováció-elvű növekedési területek felé irányítottuk termékkínálatunkat. Integrált poliamid üzlet akvizíciója a Solvay-tól, különféle üzletágak felvásárlása a Bayer-től – ezekkel tovább tudtuk erősíteni pozícióinkat a szerkezeti műanyagok terén és a mezőgazdasági ágazatban is. Az ázsiai piac meghatározó szerepet fog játszani jövőbeli növekedésünkben. A Kínában felépített erős innovációs, gyártási és értékesítési bázisunkkal megkülönböztetett módon tudunk eleget tenni ügyfeleink igényeinek. Terveink között szerepel egy integrált Verbund-elvű gyárterület felépítése Zhanjiang-ban, amivel tovább tudjuk majd erősíteni az ottani, dinamikusan növekvő piacon elérhető pozíciónkat.
Two BASF employees working together

Munkavállalók

Munkavállalóink kulcsszerepet töltenek be a BASF sikerében. Emiatt is hiszünk abban, hogy nagy jelentősége van egy olyan munkakörnyezet kialakításának, ahol fel tudjuk karolni munkavállalóink egyéni képességeit, tehetségét, és fel tudjuk vértezni őket és csapataikat is arra, hogy a lehető legjobban teljesítsenek. Munkavállalóinknak nagyobb fokú egyéni szabadságot biztosítunk. Ugyanakkor olyan vezetési kultúrát támogatunk és helyezünk előtérbe, aminek segítségével – egyfajta megoldás-központúság elvei mentén – munkavállalóink gyorsan és hatékonyan eleget tudnak tenni az ügyfelek igényeinek.

Értékeink

Az, ahogyan cselekszünk: döntően fontos stratégiánk sikeres megvalósításához és részvényeseink rólunk alkotott véleményének formálásában is. Négy alapértékünk (kreativitás, nyitottság, felelősségteljes hozzáállás és vállalkozói szemlélet) is pontosan ezt képviseli. Ezek az értékek irányítják tetteinket és határozzák meg a – csapatban, az ügyfeleinkkel és partnereinkkel – közös munka mikéntjét.

 
 
 

Értékeink 

valamennyi munkavállalónkra nézve kötelező érvényűek és keretet adnak tetteinknek.

Kreativitás

 • Kiváló termékeket és megoldásokat kínálunk ügyfeleink számára. 
 • Támogatjuk a merész elképzeléseket és teret engedünk azok megvalósulásának. 
 • Optimistán cselekszünk és másokat is inspirálunk.

Nyíltság

 • Nagyra értékeljük a sokszínűséget: munkatársainkban, a véleményekben és a tapasztalatokban egyaránt. 
 • Örömmel fogadjuk a becsületességen, tiszteleten és kölcsönös bizalmon alapuló visszajelzéseket. 
 • Tanulunk a kudarcokból.

Felelősség

 • Az emberek egészségét és biztonságát mindennél többre becsüljük.
 • Minden döntésünkbe beépítjük a fenntarthatóság gondolatát.
 • Szigorú megfelelőségi és környezetvédelmi normák mellett köteleztük el magunkat.

Vállalkozói szellem

 • Egyéni munkavállalói és vállalati szinten is ügyfeleinket helyezzük a középpontba.
 • Megragadjuk a lehetőségeket és távlatokban gondolkodunk.
 • Tulajdonosi szemléletet gyakorlunk és támogatjuk a személyes elszámoltathatóságot.