17 april 2024
Nieuws en media

's Werelds eerste grootschalige elektrisch verwarmde stoomkraakoven in gebruik

  • Demonstratie-installatie met 6 megawatt input van hernieuwbare elektrische energie om materiaalgedrag en -processen op industriële schaal te testen
  • Gezamenlijke ontwikkeling en bouw BASF, SABIC en Linde van elektrische stoomkraakovens op de Verbund-site van BASF in Ludwigshafen
  • Technologie met het potentieel om de CO2-uitstoot met ten minste 90% te verminderen in vergelijking met conventionele stoomkrakers

 

BASF, SABIC en Linde hebben op 17 april 's werelds eerste demonstratie-fabriek voor grootschalige elektrisch verwarmde stoomkraakovens in gebruik genomen. Na drie jaar van ontwikkelings-, engineering- en bouwwerkzaamheden is de reguliere werking van de demonstratiefabriek nu klaar om te starten op de Verbund-site van BASF in Ludwigshafen, Duitsland. In maart 2021 ondertekenden de drie bedrijven een gezamenlijke overeenkomst om oplossingen voor elektrisch verwarmde stoomkraakovens te ontwikkelen en te demonstreren.

Stoomkrakers spelen een centrale rol bij de productie van basischemicaliën en vereisen een aanzienlijke hoeveelheid energie om koolwaterstoffen af te breken tot olefinen en aromaten. Meestal wordt de reactie uitgevoerd in ovens bij temperaturen van ongeveer 850 graden Celsius. Tot nu toe werden deze temperaturen bereikt door het gebruik van conventionele brandstoffen. De demonstratiefabriek is bedoeld om aan te tonen dat continue olefineproductie mogelijk is met behulp van elektriciteit als warmtebron. Door gebruik te maken van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen heeft de nieuwe technologie het potentieel om de CO2-uitstoot van een van de meest energie-intensieve productieprocessen in de chemische industrie met ten minste 90% te verminderen in vergelijking met technologieën die tegenwoordig algemeen worden gebruikt.

De demonstratie-installatie, die olefinen produceert, zoals ethyleen, propyleen en mogelijk ook hogere olefinen uit verzadigde koolwaterstofgrondstoffen, is volledig geïntegreerd in de bestaande stoomkrakers in Ludwigshafen. De komende operatie dient het doel om gegevens en ervaringen te verzamelen over materiaalgedrag en -processen onder commerciële bedrijfsomstandigheden voor de uiteindelijke ontwikkeling van deze innovatieve technologie tot industriële marktvolwassenheid. In twee afzonderlijke demonstratieovens worden twee verschillende verwarmingsconcepten getest. Terwijl in de ene oven directe verwarming een elektrische stroom rechtstreeks op de kraakspoelen uitoefent, maakt indirecte verwarming in de tweede oven gebruik van stralingswarmte van verwarmingselementen die rond de spoelen zijn geplaatst. De twee elektrisch verwarmde ovens verwerken samen ongeveer 4 ton koolwaterstofgrondstoffen per uur en verbruiken 6 megawatt hernieuwbare energie.

Om de ontwikkeling van de nieuwe oventechnologie te ondersteunen, kreeg het project 14,8 miljoen euro van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie in het kader van het financieringsprogramma "Decarbonization in Industry". Het programma ondersteunt energie-intensieve industrieën in Duitsland bij hun inspanningen om koolstofneutraliteit te bereiken.

"Met de ontwikkeling van elektrisch aangedreven stoomkraakovens krijgen we een sleuteltechnologie in handen die zal helpen om de uitstoot van broeikasgassen in de chemische industrie aanzienlijk te verminderen. Het vervult me met trots en vreugde dat we dit succes samen met onze partners SABIC en Linde hebben bereikt. De demonstratiefabriek hier in Ludwigshafen zal ons waardevolle ervaring opleveren bij de laatste stap naar de industriële toepassing van deze technologie", aldus Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE.

Abdulrahman Al-Fageeh, CEO van SABIC verklaarde: "De technologie van de e-oven heeft een enorm potentieel voor de duurzaamheid van de wereldwijde petrochemische industrie. Het kan aantonen welke rol hernieuwbare elektriciteit kan spelen bij een hogere efficiëntie en emissiearme chemische verwerking. Door nauwe samenwerking, teamwork, de ontwikkeling van intellectueel eigendom en het holistisch ontwikkelen van de beste technische oplossingen, hebben de teams van SABIC, BASF en Linde dit project naar deze belangrijke fase gebracht. We zijn er trots op hier vandaag samen te zijn om de kracht van collectieve actie op onze reis naar een circulaire koolstofeconomie te vieren."

"Het is ons gezamenlijke doel om aan te tonen dat het mogelijk is om de petrochemische industrie te elektrificeren en een stoomkraker te laten werken met duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit uitstekende gezamenlijke project is een belangrijk bewijs van hoe we samen baanbrekende technologieën kunnen ontwikkelen die ons vooruit helpen op weg naar een netto-nul CO2-uitstoot en een klimaatneutrale industrie", aldus Jürgen Nowicki, CEO van Linde Engineering.

"De STARBRIDGE-technologie™ brengt de visie van een emissievrije petrochemische industrie een stap dichterbij."

Op basis van de gecombineerde kennis en intellectuele eigendom van de drie partijen die samenwerken om de nieuwe technologieën te ontwikkelen, zal de demonstratie-eenheid in Ludwigshafen worden geëxploiteerd door BASF. Linde was verantwoordelijk voor de engineering, inkoop en bouw van de fabriek. Linde zal in de toekomst de ontwikkelde technologieën commercialiseren onder het nieuwe handelsmerk STARBRIDGE,™ waardoor de petrochemische industrie koolstofarm kan worden door conventionele gestookte technologieën te vervangen.

Lees hier het volledige persbericht (EN)

Laatste update 17 april 2024