21 januari 2016
Nieuws en media

BASF en Weekendschool bezegelen partnerschap met kunstwerk

BASF ontvangt vandaag uit handen van de LeukOmteLeren jaargroep die de onderneming in Arnhem sponsort, een kunstwerk. Het schilderij symboliseert en onderstreept het inspirerende partnerschap tussen BASF en de LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem. De kinderen die samen met kunstenaar Arno Arts het schilderij hebben gemaakt, hopen hiermee andere kinderen te motiveren.

Kleurrijke co-creatie tussen kinderen en kunstenaar
Het kunstwerk dat BASF vandaag in ontvangst neemt van de jongeren is een co-creatie tussen 22 kinderen en de Arnhemse kunstenaar. Doel hiervan was om de creatieve talenten van de tweedejaarsgroep te prikkelen. De jongeren werkten afzonderlijk aan verschillende doeken, wat uiteindelijk resulteerde in één grote kleurrijke collage.

Maatschappelijke interactie tussen jongeren en bedrijfsleven
BASF heeft een driejarige samenwerkingsovereenkomst met LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem, waarbij BASF als onderneming in het weekend met eigen vrijwilligers een bijdrage levert. Door dit partnerschap met LeukOmteLeren geeft het bedrijf concreet invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid en haar verbondenheid met de stad Arnhem en de inwoners daarvan. Daarnaast wil BASF de interesse voor kennis en wetenschap bij jongeren opwekken. Met deze interactie tussen jongeren en vrijwilligers leveren LeukOmteLeren en het Arnhemse bedrijfsleven een actieve bijdrage aan de zelfontplooiing van jongeren en hun motivatie om te blijven leren. “Het is motiverend om te weten wat je kunt en wat je wilt”, aldus Angelique Van Dijk, jaarcoordinator van Weekendschool Arnhem.

Bijdrage aan verbreding mogelijkheden jongeren
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem biedt getalenteerde jongeren uit sociaal kwetsbare milieus een driejarig programma gericht op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten. Door kennis te maken met mensen uit het bedrijfsleven en de samenleving krijgen deze jongeren een bredere blik op hun mogelijkheden.

Over BASF
Bij BASF creëren we chemie. Dat doen we al meer dan 150 jaar. Ons productportfolio reikt van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten en gewasbeschermings-producten tot olie en gas. Als wereldwijde nummer 1 in de chemie combineren we economisch succes met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via onderzoek en innovatie helpen we onze klanten in bijna alle sectoren om oplossingen te bieden voor de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving. Onze producten en oplossingen dragen bij aan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, het verzekeren van de voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Die bijdrage hebben we samengevat in onze missie: ‘We create chemistry for a sustainable future’. BASF haalde in 2014 een omzet van meer dan € 74 miljard en telde aan het eind van datzelfde jaar ongeveer 113.000 medewerkers. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). Meer informatie over BASF vindt u op www.basf.com.

 

LeukOmteLeren - creatie schilderij voor BASF.jpg
LeukOmteLeren onthuldiging schilderij.jpg
Laatste update 21 januari 2016