16 januari 2019
Nieuws en media

BASF is mede-oprichter van de wereldwijde Alliance to End Plastic Waste

  • Bijna 30 bedrijven uit de waardeketen van kunststoffen en consumptiegoederen hebben $1 miljard toegezegd om een einde te helpen maken aan het plastic afval in het milieu.
  • BASF ondersteunt de Alliance to End Plastic Waste om oplossingen aan te dragen die helpen om het plastic afvalprobleem in de wereld op te lossen.

 

BASF is mede-oprichter van een wereldwijde alliantie van bijna 30 bedrijven om oplossingen te bevorderen die plastic afval in het milieu, met name in de oceaan, verminderen en tegengaan. De Alliance to End Plastic Waste (AEPW) heeft $1 miljard toegezegd om in de komende vijf jaar $1,5 miljard te investeren om plastic afval in het milieu te helpen beëindigen. Er zullen nieuwe oplossingen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die het plastic afval tot een minimum beperken en beheren. Dit omvat ook de bevordering van oplossingen voor gebruikt plastic om tot een circulaire economie te komen.

"Wij zullen het doel om het plastic afval in het milieu te verminderen krachtig ondersteunen", zegt Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer van BASF SE, die de oprichting van de Alliantie vanaf het begin heeft ondersteund. "We zijn mede-oprichters van de Alliance to End Plastic Waste omdat we oplossingen willen stimuleren en promoten die effectief helpen om het plastic afvalprobleem in de wereld op te lossen", aldus Brudermüller. "Plastics zijn efficiënte materialen die hulpbronnen kunnen besparen en gezondheid en veiligheid mogelijk maken, en voordelen voor de maatschappij bieden. Deze voordelen zouden kunnen worden weerlegd als plastics en hun afval niet op een verantwoorde manier worden gebruikt, verwijderd of gerecycled."

Daarbij is inzicht in de herkomst van het plastic afval essentieel. Onderzoek van de Ocean Conservancy toont aan dat plastic in de oceaan voornamelijk afkomstig is van afval op het land. Het grootste deel van het plastic afval wordt verspreid via rivieren en is terug te voeren tot tien grote rivieren over de hele wereld, voornamelijk in Azië en Afrika. Veel van deze rivieren stromen door dichtbevolkte gebieden met een gebrek aan adequate infrastructuur voor afvalinzameling en recycling, wat leidt tot aanzienlijke afvallekkage. De AEPW zal acties opstarten waar deze het meest nodig zijn. Dit omvat projecten die bijdragen tot oplossingen op vier belangrijke gebieden: 

 

  • Ontwikkeling van infrastructuur om afval te verzamelen en te beheren, en meer te recyclen.
  • Innovatie om nieuwe technologieën die recycling en het terugwinnen van plastics mogelijk maken te bevorderen en op grotere schaal toe te passen, en waarde te creëren uit kunststoffen na gebruik;
  • Vorming en betrokkenheid van overheden, bedrijven en gemeenschappen om acties te mobiliseren; en
  • Schoonmaken van geconcentreerde gebieden met plastic afval in het milieu, met name de grote afvalstromen, zoals rivieren, die afval vanop het land naar de oceaan vervoeren.

 

"Iedereen is het erover eens dat plastic afval niet thuishoort in onze oceanen of waar dan ook in het milieu. Dit is een complexe en ernstige wereldwijde uitdaging die vraagt om snelle actie en sterk leiderschap. Deze nieuwe alliantie is de meest uitgebreide inspanning tot nu toe om een einde te maken aan plastic afval in het milieu," zei David Taylor, CEO van Procter & Gamble, en voorzitter van de AEPW.

De alliantie is een organisatie zonder winstoogmerk die bedrijven uit de hele waardeketen van kunststoffen en consumptiegoederen omvat: producenten van chemicaliën en kunststoffen, fabrikanten van consumptiegoederen, detailhandelaren, verwerkers en afvalverwerkers. De alliantie zal samenwerken met overheden, intergouvernementele organisaties, de academische wereld, NGO’s en het middenveld om te investeren in gezamenlijke projecten die plastic afval uit het milieu weren.

Het engagement van BASF binnen de alliantie versterkt de betrokkenheid van het bedrijf bij een verantwoorde omgang met plastics. "Een belangrijke maatregel om een einde te maken aan de ongecontroleerde toegang van kunststoffen tot het milieu is het opbouwen van gesloten kringen waar plastic als nieuwe grondstof kan worden gebruikt. De chemische industrie speelt een belangrijke rol bij het innoveren en implementeren van grootschalige processen om plastic afval om te zetten in nieuwe producten", aldus Brudermüller. Het onlangs gestarte ChemCycling project is een voorbeeld van hoe BASF werkt aan innovatieve technologieën die de terugwinning en recycling van kunststoffen bevorderen. Samen met haar klanten en partners heeft BASF namelijk de eerste proefproducten op basis van chemisch gerecycled plastic afval ontwikkeld en geproduceerd.

BASF is ook actief bezig met de wereldwijde implementatie van het internationale programma Operation Clean Sweep® in al zijn productielocaties voor kunststofpellets, dat het verlies van kunststofpellets in de waardeketen wil voorkomen door middel van gedrags-, organisatorische en technische maatregelen. Daarnaast werkt BASF mee aan diverse samenwerkings- en associatieprojecten (bijvoorbeeld World Plastics Council, Ellen MacArthur Foundation, CEFLEX) op het gebied van afvalbeheer en opleiding.

De volgende bedrijven zijn de oprichtende leden van de Alliance to End Plastic Waste: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia, and Versalis (Eni).

 

Meer informatie

Volg de live uitzending van de wereldwijde lancering van de Alliance to End Plastic Waste op woensdag 16 januari 2019, van 15:00 tot 15:30 uur hier: www.endplasticwaste.org/live.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap van BASF in de Alliance to End Plastic Waste en de nieuwe website van de Alliance to End Plastic Waste.

De TV-beelden van het ChemCycling project van BASF zijn beschikbaar op onze TV-service.

 

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep werken meer dan 115.000 medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF haalde in 2017 een omzet van meer dan € 60 miljard. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (BAS).  Meer informatie vindt u op www.basf.com.

Laatste update 16 januari 2019