26 februari 2016
Nieuws en media

BASF marktomstandigheden blijven volatiel en uitdagend

Volledige boekjaar 2015:

 • Omzet €70,4 miljard (min 5%)
 • Bedrijfsresultaat €6,7 miljard (min 8%)
 • Bedrijfsresultaat voor aftrek bijzondere kosten €6,2 miljard (min 18%)
 • Hogere opbrengsten in Chemicals segment; Olie & Gas segment aanzienlijk lager dan vorig jaar
 • Resultaat per aandeel €4,34 (min 23%); Aangepaste resultaat per aandeel €5,00 (min 8%)
 • Record operationele cash flow van €9,4 miljard (plus 36%)
 • Dividend voorstel van €2,90 voor het boekjaar 2015
   

Vooruitzichten 2016:

 • Aanzienlijke omzetdaling als gevolg van afschrijving divisie Gas
 • Bedrijfsresultaat voor aftrek bijzondere kosten naar verwachting iets onder niveau 2015, op basis van gemiddelde olieprijs van $40 per vat

De marktomstandigheden bleven volatiel en uitdagend. Groeipercentages voor de wereldwijde economie, industriële productie en de chemische industrie bleven achter ten opzichte van verwachtingen van de onderneming. “Gedurende het jaar daalde de wereldwijde economische groei aanzienlijk. Binnen deze economische omstandigheden hebben we doortastende maatregelen genomen: We hebben onze voorraden teruggedrongen, ons kostenmanagement versterkt en gesnoeid in ons portfolio” aldus Dr. Kurt Bock, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Ludwigshafen.

Lees hier het volledige persbericht over de jaarcijfers 2015 van BASF SE (in Engels).

Laatste update 26 februari 2016