10 februari 2016
Nieuws en media

Deel productie De Meern op initiatief van BASF stilgelegd

- Besluit na meting in kader van emissie-monitoringprogramma
- Meetwaarden onder grenswaarden NER maar boven vergunde emissiewaarden
- Geen impact voor medewerkers en omgeving

De Meern, Nederland – 10 februari 2016 – Op vrijdag 5 februari werd tijdens een onderzoek naar emissies op het BASF fabrieksterrein in De Meern op een aantal meetpunten een overschrijding van de vergunde emissiewaarden vastgesteld. De meetwaarden, die op het dak van de fabriek werden uitgevoerd, bevonden zich wel beduidend onder de grenswaarden van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER).

Geen impact voor medewerkers en omgeving
Aanvullende metingen die op de grenzen van het fabrieksterrein in De Meern plaatsvonden, toonden overigens geen afwijkende emissiewaarden aan. BASF heeft afgelopen weekend op eigen initiatief besloten de productie in een deel van haar fabriek in De Meern gecontroleerd stil te leggen. BASF heeft de relevante autoriteiten – de provincie Utrecht en de Omgevingsdienst - hierover onmiddellijk geïnformeerd. De resultaten van het monitoringprogramma worden momenteel met het bevoegd gezag besproken.

Veiligheid en zorg voor het milieu prioritair
Veiligheid en zorg voor het milieu hebben voor BASF de hoogste prioriteit. Zowel voor de medewerkers, alsook voor omwonenden en de omgeving.
Zo voert BASF momenteel een uitgebreid milieu- en veiligheidsplan uit van enkele tientallen miljoenen euro. Dit doet het bedrijf ondermeer door bijkomende veiligheidsstudies en trainingen aan haar personeel en contractoren. Daarnaast doet het bedrijf ook tal van investeringen in haar installaties en onderhoudsprocessen.

Open dialoog met omgeving
BASF hecht veel belang aan een open dialoog en transparante communicatie met haar directe omgeving en omwonenden. Het bericht over het stilleggen van de productie is afgelopen maandag op de ‘burenpagina’ van De Meern op internet geplaatst.

Laatste update 10 februari 2016