14 juni 2018
Nieuws en media

Jurgen Hoekstra (55) nieuwe BASF directeur Country Cluster Benelux: "Ik ken geen andere onderneming met zoveel mogelijkheden"

Jurgen Hoekstra volgde op 1 juni jl. Herbert Fisch op als Managing Director. Na lange tijd voor BASF in het buitenland werkzaam te zijn geweest, is hij verheugd weer in Nederland aan de slag te gaan. “Herbert heeft een perfecte uitgangssituatie gecreëerd, met sterke teams in België en Nederland.” Herbert Fisch blikt terug: “We hebben veel bereikt op het gebied van veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Ik heb me hier echt thuis gevoeld.”

Herbert Fisch begon vier jaar geleden als Managing Director van BASF in Nederland. BASF telt in Nederland zo'n 1.000 medewerkers, die verspreid over acht locaties onder andere werken aan grondstoffen voor verven, drukinkten, autoreparatielakken, beton, katalysatoren, isolatiemateriaal en gewasbescherming. Door een verandering in de landenstructuur vallen sinds 2016 ook vijf Belgische locaties onder de verantwoordelijkheid van de Managing Director. “We hebben een structuur neergezet met veel ruimte voor ondernemerschap en lokale accenten voor de sites. Overkoepelende thema's sturen we centraal aan.”

Gezamenlijke identiteit

Herbert Fisch: “Ik heb veel aandacht besteed aan de veiligheidscultuur op de locaties met een focus op transparante communicatie naar onze lokale stakeholders. Ook is gebouwd aan een heldere Benelux-structuur en -identiteit.”
De verschillende business units bieden uiteenlopende producten en diensten. Dat maakt het belangrijk te bouwen aan een gezamenlijke identiteit. Fisch versterkte de naamsbekendheid en de maatschappelijke betrokkenheid. Zo werd BASF hoofdsponsor van NEMO Science Museum. “BASF vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met chemie en wetenschap. En waar kun je dat beter doen dan in NEMO?”
Twee andere thema's waarop Fisch zich profileerde waren duurzaamheid en innovatie. “Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. We hebben een bottom-up benadering voor duurzaamheid ontwikkeld en geïmplementeerd. En helpen door product- en procesinnovaties de grootste uitdagingen van vandaag op te lossen. Zowel vanuit onze eigen R&D als in gemeenschappelijke consortia, zoals het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Door dergelijke initiatieven verder te ontplooien zijn we optimistisch over de toekomst.”

Speerpunten voor de toekomst

Innovatie is ook een van de speerpunten van Jurgen Hoekstra. In zijn vorige baan als Vice President Regional Business Management Intermediates was Hoekstra vanuit Hong Kong verantwoordelijk voor Oost-Azië. “We denken in het Westen wel eens dat we op eenzame hoogte staan qua innovatie, maar in Oost-Azië gaan de ontwikkelingen razendsnel, zeker op terreinen als digitalisering. Ik heb daar veel respect voor.” Hij ziet voor BASF Benelux veel kansen voor innovatie, ook in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen, overheden en klanten. “Ik heb veel zin om die, samen met de sterke teams in België en Nederland, verder uit te bouwen. Als Managing Director probeer ik de verbindende factor te zijn tussen techniek en commercie, onderzoek en productie, binnen en buiten het concern. Ik beschouw het daarbij als een voordeel dat ik, opgegroeid in Bergen op Zoom, goed thuis ben in zowel België als Nederland.” Ook veiligheid blijft zijn prioriteit. “Herbert heeft ontzettend veel vooruitgang geboekt, maar veiligheid is natuurlijk nooit 'af'. Het kan en moet altijd beter.” Zijn derde prioriteit is het team zelf: “Ons werk verandert, onze medewerkers veranderen. Digitalisering zal de inhoud van ons werk wezenlijk veranderen. Ik wil graag investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en in de ontwikkeling van de organisatie”.

Kaleidoscoop
Hoekstra werkt sinds 2006 voor BASF. Johnson Polymer, waar hij business director was, werd toen onderdeel van het concern. “Sindsdien ben ik in de familie opgenomen. Ik wist niet wat me overkwam: BASF opent deuren voor chemici, ik ken geen andere onderneming met zoveel mogelijkheden op zoveel diverse vlakken. Combineer dat met een ware kaleidoscoop aan culturen en je hebt een heel bijzonder bedrijf, dat altijd openstaat voor jouw ideeën en waar mensen zich thuis voelen.”

 

BAS_2967-lowres-2jpg.jpg
Laatste update 14 juni 2018