8 november 2022
Nieuws en media

BASF Groep publiceert resultaten Q3 2022 en kondigt kostenbesparingsprogramma aan

  • Omzet van €21.9 miljard - stijgt met 12 procent ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar
  • EBIT vóór bijzondere posten van €1,3 miljard daalt met €517 miljoen ten opzichte van kwartaal vorig jaar
  • Winst verbetert aanzienlijk in downstream-segmenten, daling aanzienlijk in de segmenten Chemicals en Materials
  • Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten stegen naar €2,3 miljard vergeleken met €1,9 miljard in het derde kwartaal van 2021
  • Ongewijzigde vooruitzichten voor 2022: Verwachte omzet tussen €86 miljard en €89 miljard, EBIT vóór bijzondere posten tussen €6,8 miljard en €7,2 miljard

"Ondanks de aanhoudend hoge grondstof- en energieprijzen heeft BASF in het derde kwartaal een solide winst behaald", aldus Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF SE, bij de presentatie van de resultaten voor het derde kwartaal van 2022 samen met Chief Financial Officer Dr. Hans-Ulrich Engel.

De omzet was met 21,9 miljard euro 12 procent hoger dan in het kwartaal van vorig jaar. De omzetstijging werd vooral gedreven door veel hogere prijzen in vrijwel alle segmenten. Alleen het Surface Technologies-segment noteerde lagere prijsniveaus als gevolg van lagere edelmetaalprijzen. Valuta-effecten hadden een positief effect in alle segmenten. De omzetgroei werd ook gestimuleerd door portefeuille-effecten. De omzetontwikkeling werd aanzienlijk getemperd door lagere volumes in alle segmenten, behalve in Agricultural Solutions.

De bedrijfsopbrengsten (EBIT) voor bijzondere posten daalden ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 met €517 miljoen tot €1,3 miljard. "Onze downstream-segmenten Surface Technologies, Agricultural Solutions, Nutrition &Care en Industrial Solutions verhoogden hun winst aanzienlijk", aldus Brudermüller. De winst in de segmenten Chemicals en Materials daalde echter aanzienlijk in vergelijking met de zeer hoge niveaus van het kwartaal van vorig jaar.

De EBIT lag met €1,3 miljard aanzienlijk onder het kwartaal van vorig jaar (€1,8 miljard). Dit cijfer omvat de inkomsten van integrale bedrijven die de vermogensmutatiemethode gebruikten, die met €124 miljoen daalden tot €76 miljoen, voornamelijk als gevolg van de lagere winstbijdrage van BASF-YPC Company Ltd., Nanjing, China.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 daalde de winst uit bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten (EBITDA voor bijzondere posten) met €446 miljoen tot €2,3 miljard en daalde de EBITDA met €474 miljoen tot €2,3 miljard.

De nettowinst uit deelnemingen steeg ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar met €16 miljoen tot €102 miljoen. Inkomsten uit niet-integrale ondernemingen die volgens de vermogensmutatiemethode werden verantwoord, omvatten speciale kosten voor bijzondere waardeverminderingen van ongeveer €740 miljoen die zijn opgenomen in verband met schade aan de Nord Stream 1-pijpleidingen, waarin BASF een indirect belang heeft via Wintershall Dea AG. Het operationeel resultaat (na belastingen) van Wintershall Dea toerekenbaar aan BASF steeg met €533 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 tot €630 miljoen.

Over het geheel genomen daalde de winst voor belastingen met €538 miljoen ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar tot €1,2 miljard in het derde kwartaal van 2022. De nettowinst daalde ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 met €344 miljoen naar €909 miljoen.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het derde kwartaal van 2022 €2,3 miljard, €405 miljoen beter dan in het kwartaal van vorig jaar. De vrije kasstroom bedroeg €1,3 miljard in het derde kwartaal van 2022, €218 miljoen hoger dan in het kwartaal van vorig jaar.

 

Aangekondigd kostenbesparingsprogramma van €500 miljoen per jaar

Bij de publicatie van de voorlopige cijfers op 12 oktober 2022 kondigde BASF ook een kostenbesparingsprogramma aan. De kostenbesparende maatregelen worden uitgevoerd tot eind 2024. Na voltooiing zal het programma naar verwachting een jaarlijkse kostenbesparing van €500 miljoen opleveren.

Martin Brudermüller beschreef het programma als een reactie op de verslechterende winstontwikkeling in Europa en Duitsland en uitdagende randvoorwaarden: "Ten eerste groeit de Europese chemische markt al ongeveer tien jaar slechts zwak. Ten tweede zet de aanzienlijke stijging van de aardgas- en stroomprijzen in de loop van dit jaar druk op chemische waardeketens." In de eerste negen maanden van 2022 bedroegen de extra kosten voor aardgas op de Europese sites van BASF ongeveer €2,2 miljard in vergelijking met dezelfde periode in 2021. "Bovendien wegen onzekerheden als gevolg van het enorme aantal door de EU geplande regelgeving op de chemische industrie", voegde Brudermüller eraan toe.

"Deze uitdagende randvoorwaarden in Europa brengen het internationale concurrentievermogen van Europese producenten in gevaar en dwingen ons om onze kostenstructuren zo snel mogelijk en ook permanent aan te passen. Wij als bedrijf moeten nu handelen. Ons kostenbesparingsprogramma is bedoeld om ons concurrentievermogen op middellange en lange termijn in Duitsland en Europa veilig te stellen. We moeten doortastend optreden om onze verantwoordelijkheden jegens onze werknemers, aandeelhouders en de samenleving na te komen", aldus BASF's Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Laatste update 8 november 2022