10 januari 2019
Nieuws en media

Innovaties voor een klimaatvriendelijke

chemische productie

Ludwigshafen - 10 januari 2019 - Klimaatbescherming is stevig verankerd in de nieuwe bedrijfsstrategie van BASF. Een centraal doel van deze strategie is om tot 2030 CO2-neutraal te groeien. Om dit te bereiken, is BASF voortdurend bezig met het optimaliseren van bestaande processen, het geleidelijk vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen en het ontwikkelen van radicaal nieuwe emissiearme productieprocessen. Het bedrijf bundelt al dit werk in een ambitieus programma voor koolstofbeheer. Vandaag presenteert BASF de nieuwste onderzoeksresultaten over deze nieuwe processen en innovatieve, klimaatvriendelijke producten op de Research Press Conference in Ludwigshafen.

 

"Om de doelstellingen voor klimaatbescherming te bereiken, is een grootschalige vermindering van de CO2-uitstoot noodzakelijk. Als grondstof is CO2 alleen geschikt voor geselecteerde toepassingen en dergelijke toepassingen zullen daarom geen beslissende bijdrage leveren aan het vertragen van de klimaatverandering ", benadrukt Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer van BASF SE. In de afgelopen decennia heeft het bedrijf al aanzienlijke CO2-emissies vermeden door zijn productieprocessen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Sinds 1990 heeft BASF zijn uitstoot van broeikasgassen met 50% verminderd en zijn productievolumes in dezelfde periode verdubbeld. "Voor het bereiken van nog een significante vermindering van de CO2-uitstoot zullen volledig nieuwe technologieën nodig zijn. Daarom heeft BASF een ambitieus R&D-programma gelanceerd," zei Brudermüller.

 

Omdat energie nodig is om chemische reacties uit te voeren, zijn fossiele brandstoffen de grootste bron van CO2 in de chemische industrie. BASF's stoomkrakers moeten bijvoorbeeld een temperatuur van 850 °C bereiken om nafta af te breken tot olefinen en aromaten voor verdere verwerking. Als deze energie zou kunnen komen van hernieuwbare elektriciteit in plaats van het aardgas dat nu meestal wordt gebruikt, kan de CO2-uitstoot drastisch met wel 90% worden verminderd. BASF wil daarom in de komende vijf jaar 's werelds eerste elektrische verwarmingsconcept voor stoomkrakers ontwikkelen. Tegelijkertijd zullen materiaaltesten nodig zijn om te bepalen welke metalen bestand zijn tegen de hoge stroomsterkte en geschikt zijn voor gebruik in dit type hogetemperatuur reactor.

 

Bij de productie van waterstof komen ook aanzienlijke hoeveelheden CO2 vrij. De chemische industrie gebruikt grote hoeveelheden waterstof als reactant. Bij BASF wordt het bijvoorbeeld gebruikt in de ammoniaksynthese. Waterstof zal ook in de toekomst essentieel zijn voor vele toepassingen van duurzame energiedragers en energieopslag. Samen met partners ontwikkelt BASF daarom een nieuwe procestechnologie om waterstof uit aardgas te produceren. Deze technologie splitst aardgas rechtstreeks in zijn componenten waterstof en koolstof. De resulterende vaste koolstof kan mogelijk worden gebruikt in bijvoorbeeld staal- of aluminiumproductie. Dit methaanpyrolyseproces vereist relatief weinig energie. Als deze energie uit hernieuwbare bronnen komt, kan waterstof op industriële schaal worden geproduceerd zonder CO2-uitstoot.

 

Ontwikkeling van nieuwe katalysatoren is essentieel voor succes

Als een centraal, hoog volume tussenproduct, vertegenwoordigen olefinen een bijzonder belangrijk gebied waar BASF nieuwe emissiearme processen wil ontwikkelen. De aanzienlijke CO2-uitstoot als gevolg van de huidige productiemethoden in de stoomkraker zou ook significant kunnen worden verminderd door "dry reforming" van methaan. Dit proces creëert een synthesegas dat vervolgens wordt omgezet in alkenen via een tussenstap van dimethylether. BASF-onderzoekers hebben nu voor de eerste keer een manier gevonden om dit te doen dankzij nieuwe, krachtige katalysatorsystemen. Deze katalysatoren worden in samenwerking met Linde op de markt gebracht. Afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen en hernieuwbare elektriciteit kan dit innovatieve proces dan een aanvulling zijn op of alternatief zijn voor de potentiële elektrische verwarming van stoomkrakers.

 

BASF presenteert ook een nieuwe aanpak voor het gebruik van CO2 als chemische grondstof: de productie van natriumacrylaat uit ethyleen en CO2. Natriumacrylaat is een belangrijk uitgangsmateriaal voor superabsorbers, die veel worden gebruikt in luiers en andere hygiëneproducten. Een paar jaar geleden waren onderzoekers van het door BASF ondersteunde Catalysis Research Laboratory (CaRLa) aan de Universiteit van Heidelberg voor het eerst in staat om de katalysatorcyclus voor deze reactie succesvol te sluiten. Ondertussen hebben BASF-experts belangrijke vooruitgang geboekt bij het opschalen van dit proces naar industriële schaal en hebben ze aangetoond dat het met succes kan worden geïmplementeerd op laboratoriumschaal in een minifabriek. Vergeleken met de huidige op propyleen gebaseerde productiemethode voor superabsorbers, vervangt CO2 in het nieuwe proces ongeveer 30% van de fossiele brandstoffen, op voorwaarde dat een proces op grotere schaal ook stabiel en energetisch gunstig blijkt te zijn.

 

Betrokkenheid bij baanbrekend onderzoek in het wereldwijde kennis Verbund

 

De vier gepresenteerde projecten zijn representatief voor het unieke portfolio van onderwerpen die worden behandeld door de onderzoeksactiviteiten van BASF, waaronder ook werk aan baanbrekende innovatieve sprongen. BASF streeft ernaar haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven op het hoge niveau van voorgaande jaren te handhaven. Deze uitgaven bedroegen € 1.888 miljoen in 2017 en het cijfer voor 2018 zal eind februari worden gepubliceerd op de jaarlijkse persconferentie. De onderzoekspijplijn van BASF omvat ongeveer 3.000 projecten waaraan wereldwijd door meer dan 11.000 medewerkers aan onderzoek en ontwikkeling wordt gewerkt. Een belangrijk onderdeel van het kennis Verbund is het netwerk van R & D-samenwerkingen met uitstekende universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven.


Lees hier het volledige persbericht (EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 10 januari 2019