1 december 2023
Nieuws en media

Research Press Conference 2023

Chemie en duurzaamheid, een perfecte combinatie

-        BASF presenteert innovatieve producten en technologieën voor 
          uiteenlopende industrieën

-        TripleS-methode evalueert op transparante wijze de duurzaamheid
          van productportfolio

-        De omzet die wordt gegenereerd met producten die de afgelopen   
          vijf jaar op de markt zijn gebracht en die voortkomen uit R&D-
          activiteiten, is in 2022 gestegen tot ongeveer € 12 miljard

"Chemie en duurzaamheid passen perfect bij elkaar - zoals BASF al lang erkent. Als 's werelds toonaangevende chemiebedrijf leveren we innovatieve oplossingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van de duurzame transformatie van de samenleving en het optimale gebruik van beperkte hulpbronnen," zei Dr. Melanie Maas-Brunner, lid van de Raad van Bestuur en Chief Technology Officer van BASF, op de Research Press Conference die vandaag werd gehouden. Maas-Brunner en de technologie-experts van BASF benadrukten lopende innovatieprojecten als concrete voorbeelden van deze bijdrage.

BASF ontwikkelt voortdurend nieuwe en nog duurzamere producten en technologieën. "Dit is mogelijk dankzij onze unieke innovatiekracht, waarvan het succes blijkt uit talrijke indicatoren," zei Maas-Brunner. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf voortdurend de omzet verhoogd die werd gegenereerd met producten die in de afgelopen vijf jaar op de markt werden gebracht en die voortkwamen uit O&O-activiteiten; deze omzet steeg tot ongeveer € 12 miljard in 2022. Deze innovatiekracht wordt ook weerspiegeld in de meer dan 1.000 patentaanvragen die vorig jaar zijn ingediend, waardoor BASF opnieuw toonaangevend is in de industrie. "Ik ben vooral blij dat 40 procent van deze patenten uitvindingen zijn met een bijzondere focus op duurzaamheid en nog eens 20 procent is gerelateerd aan digitalisering," zei Maas-Brunner. Ongeveer 10.000 medewerkers in onderzoek en ontwikkeling wereldwijd hebben bijgedragen aan deze successen. "Als Chief Technology Officer ben ik erg trots op dit hooggekwalificeerde onderzoeks- en ontwikkelingsteam." Een lopend onderzoeksproject dat Maas-Brunner in detail besprak, was de ontwikkeling van materialen die de efficiëntie van waterelektrolyse aanzienlijk verbeteren. Waterelektrolyse wordt gebruikt om CO2-vrije waterstof te produceren die essentieel is voor de transformatie van de chemische industrie.

Duurzaamheid transparant maken

Om haar klanten te ondersteunen op de weg naar meer duurzaamheid, ontwikkelde het bedrijf een internationaal erkende methode die het gebruikt om haar productportfolio voortdurend te evalueren: Sustainable Solution Steering, ook bekend als TripleS. Met deze evaluatiemethode analyseert BASF de duurzaamheidsbijdrage van haar producten die in vijf categorieën wordt ingedeeld: Pionieer, Contributor, Standard, Monitored en Challenged. Als blijkt dat producten op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk tekortschieten (Challenged), haalt BASF ze binnen vijf jaar van de markt. In 2023 lanceerde BASF een herziene TripleS-methode die haar productportfolio nog beter zal afstemmen op klimaatbescherming, efficiënt gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie. In het BASF Report 2023, dat op 23 februari 2024 wordt gepubliceerd, zal het aandeel van de omzet in elk van deze vijf categorieën worden gespecificeerd. Het bedrijf zal een nieuw doel stellen voor het aandeel van de omzet dat moet worden gegenereerd met producten in de twee hoogste categorieën (Pioneer en Contributor). "Met TripleS meten we op transparante wijze de duurzaamheid van onze activiteiten en hoe we ons verbeteren," aldus Maas-Brunner.

Aan de hand van voorbeelden van vijf innovatieve producten en technologieën lieten BASF-experts zien hoe klanten uit verschillende sectoren hun duurzaamheidsdoelstellingen beter kunnen bereiken.

Betere wegen bouwen

Wegen over de hele wereld worden steeds zwaarder belast, onder meer door toenemend zwaar verkeer en extremere klimaatomstandigheden. Als gevolg daarvan moeten wegen meestal na 10 tot 12 jaar worden vervangen. Met B2Last® (Bitumen to Last) heeft BASF een innovatief bitumenadditief ontwikkeld dat de duurzaamheid van wegen verbetert en de koolstofvoetafdruk tijdens de aanleg vermindert.

Het additief - een reactief systeem op basis van isocyanaten - verbindt de individuele componenten van bitumen tot een polymeernetwerk. Dit verbetert de elastische eigenschappen van het bitumen, waardoor de weg langer meegaat en beter bestand is tegen scheuren - zowel bij hoge als bij lage temperaturen. BASF heeft dit kunnen bevestigen in uitgebreide tests uitgevoerd met academische partners. Het gebruik van het nieuwe additief leidt ook tot een vermindering van de bitumenemissies met 65 procent tijdens de aanleg van de weg, omdat er bij lagere temperaturen kan worden geasfalteerd. Daarnaast draagt het BASF-additief bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot omdat wegen minder vaak geasfalteerd hoeven te worden en omdat er minder energie nodig is tijdens de productie en het asfalteren. Bovendien kan door het gebruik van B2Last een groter aandeel hergebruikt asfalt (gerecycled asfalt) aan het asfaltmengsel worden toegevoegd. Dit vermindert de totale hoeveelheid energie, grondstoffen en CO2-uitstoot die gepaard zou gaan met de productie van een nieuw asfaltmengsel.

Vliegen met verbeterde aerodynamica

Wanneer een vliegtuig een lagere wrijvingsweerstand in de lucht heeft, daalt ook het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. Sinds de jaren 1980 zijn onderzoekers op zoek naar oplossingen om de luchtweerstand te verminderen. Inspiratie is ook te vinden in de natuur: de huid van een haai bijvoorbeeld heeft kleine ribbels op het oppervlak die de weerstand verminderen wanneer de haai door het water zwemt. Nu hebben onderzoekers van BASF en Lufthansa Technik een doorbraak bereikt met de ontwikkeling van NovaFlex SharkSkin. Deze functionele film vermindert de weerstand op oppervlakken, is UV-bestendig en is bestand tegen snelle temperatuurveranderingen en mechanische stress.

De innovatieve oppervlaktelaag - bedekt met ribbels van 50 micrometer hoog - wordt toegepast op de volledige 777F vrachtvloot van Lufthansa Cargo en op alle Boeing 777-300ER passagiersvliegtuigen van SWISS International Air Lines. Door NovaFlex SharkSkin aan te brengen op de onderdelen van het vliegtuig die met de stroming te maken hebben, wordt de luchtweerstand met 1,1 procent verminderd. Dit bespaart ongeveer 400 ton kerosine en ongeveer 1.250 ton CO2 per vliegtuig per jaar (voor een Boeing 777-300ER passagiersvliegtuig). In de toekomst zal de romp van de vliegtuigen nog uitgebreider bedekt worden met NovaFlex SharkSkin, wat de luchtweerstand met 3 procent zal verminderen. Daarnaast ontwikkelt BASF deze functionele film verder voor andere industriële toepassingen: De oppervlaktelaag kan de elektriciteitsproductie efficiënter maken bij toepassing op rotorbladen van windturbines en het brandstofverbruik verminderen bij toepassing op scheepsrompen.

Cosmetica tot leven brengen

Op de menselijke huid leven veel verschillende bacteriën die belangrijk zijn voor de gezondheid van ons grootste orgaan. Tot nu toe was er echter niet veel bekend over hun precieze functie. Een studie uitgevoerd door BASF-onderzoekers heeft nu aangetoond dat Lactobacillus crispatus-bacteriën overvloedig aanwezig zijn op de huid van jongere mensen rond hun ogen, maar niet worden aangetroffen in de rimpels van oudere mensen. In-vitro-onderzoeken toonden aan dat deze levende bacteriën de productie van collageen in huidcellen stimuleren.

Op basis van deze bevindingen ontwikkelde BASF Probiolift®. Het is het eerste cosmetische actieve ingrediënt dat een levend probioticum bevat - Lactobacillus crispatus bacteriën - dat voorkomt op de menselijke huid. De doeltreffendheid werd getest in een gerandomiseerde dubbelblinde klinische studie. Hieruit bleek dat het actieve ingrediënt bijdroeg aan een significante toename van de huiddichtheid van de vrijwilligers en een vermindering van hun voorhoofdsrimpels. Probiolift wordt geproduceerd door middel van een speciaal fermentatieproces dat bijzonder energie-efficiënt is. Het proces is bijzonder duurzaam omdat BASF het supernatant van de fermentatie ook gebruikt om een tweede actief ingrediënt te produceren: Postbiolift®. Dit bevat de metabolieten geproduceerd door Lactobacillus crispatus. Postbiolift helpt de elasticiteit van de huid te verbeteren en vermindert de zichtbaarheid van rimpels rond de ogen.

Gewassen nauwkeuriger beschermen

Onkruid op landbouwgrond kan leiden tot oogstverliezen van 30 procent of meer. Boeren bestrijden onkruid meestal door het hele veld te besproeien met herbiciden met een standaard dosering. Om een preciezere en duurzamere onkruidbestrijding mogelijk te maken, ontwikkelden BASF en Bosch in een joint venture ONE SMART SPRAY.

ONE SMART SPRAY is een innovatieve, geïntegreerde hardware- en softwareoplossing. Het maakt gebruik van BASF's digitale landbouwplatform xarvio® en biedt real-time geautomatiseerde onkruiddetectie en -behandeling in rijgewassen. Tijdens het ontwikkelingsproces creëerde het productonderzoeksteam een extra speciale softwaremodule met unieke logica voor onkruiddetectiedrempels, inclusief aanbevelingen voor onkruidbestrijding. Bosch vult de technologie aan met hightech camera's, sensoren en algoritmen voor de detectie van planten en onkruid. Dit biedt landbouwers een op maat gemaakte strategie voor de toepassing van herbiciden voor de beste timing, het beste product en de beste dosering.

In de afgelopen jaren hebben BASF en Bosch ONE SMART SPRAY getest met boeren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa en zo een precisie-instrument ontwikkeld. Het kan meer dan 650 onkruidsoorten in de teelt van sojabonen, zonnebloemen, katoen, maïs en koolzaad economisch en ecologisch bestrijden. Wanneer veldspuiten die zijn uitgerust met ONE SMART SPRAY in het veld worden gebruikt, verzamelt en verwerkt de technologie meer dan een miljoen datapunten per hectare. In milliseconden detecteert het of er onkruid aanwezig is en sproeit het herbicide alleen daar waar het nodig is. Afhankelijk van de groeiomstandigheden en de onkruiddruk kan dit leiden tot een besparing op het herbicidenvolume van tweederde of meer.

Batterijmaterialen de toekomst in

Elektrische voertuigen die worden opgeladen met groene stroom produceren geen uitstoot wanneer ze rijden. De productie van deze voertuigen kost echter veel grondstoffen, net als de productie van de kathode actieve materialen (CAM) die nodig zijn voor hun batterijen. BASF wil daarom de ecologische voetafdruk van zijn batterijmaterialen in de hele waardeketen aanzienlijk verkleinen. De focus ligt op drie gebieden: de CAM zelf, het productieproces en de recycling van batterijmaterialen uit afgedankte batterijen.

Innovatieve kathode-actieve materialen bepalen in grote mate de prestaties, veiligheid en kosten van moderne lithium-ion-accu's in elektrische voertuigen. In zijn R&D beschikt BASF over talrijke methodes die een beslissende invloed hebben op de eigenschappen van batterijmaterialen. Deze omvatten de samenstelling van de materialen, verschillende deeltjesgroottes en -verdelingen, en aanpassingen aan porositeit en oppervlakte-eigenschappen. Het bedrijf is daarom in staat om tegemoet te komen aan individuele behoeften van klanten.

Onderzoekers van BASF gebruiken ook een geavanceerd productieproces voor kathode-actieve materialen om de hoeveelheid dure grondstoffen, zoals nikkel en kobalt, te verminderen zonder de prestaties van de batterij negatief te beïnvloeden. Bovendien werkt BASF voortdurend aan het verbeteren van de energie- en hulpbronnenefficiëntie van de afzonderlijke processtappen en vertrouwt het op energie uit hernieuwbare bronnen.

Een belangrijke hefboom om batterijmaterialen duurzamer te maken is het toegenomen gebruik van gerecyclede metalen, zoals lithium, nikkel, kobalt en mangaan. Het verbeteren van het rendement van deze metalen in recyclageprocessen en het verminderen van het gebruik van chemicaliën is een ander aandachtsgebied van BASF's onderzoek naar batterijmaterialen.

De livestream, meer informatie over de presentaties, de opname van de Research Persconferentie en de pers materiaal zijn hier te vinden.

Danielle Risselada
Danielle Risselada
Senior Advisor Corporate Communications
Laatste update 1 december 2023