22 april 2022
Nieuws en media

Vattenfall en BASF doen mee aan aanbesteding offshore windmolenpark Hollandse Kust West

Vattenfall neemt deel aan de tender voor Hollandse Kust West en tekent in voor beide kavels, kavel VI en VII, met BASF als partner voor kavel VI. De offshore windmolenparken zijn voor beide bedrijven uiterst belangrijk voor het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. De duurzame elektriciteit van Hollandse Kust West zou een volgende belangrijke stap zijn op weg naar Vattenfall’s ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken en zou BASF's ambitieuze doel steunen om tegen 2050 een netto nul CO2-uitstoot bereikt te hebben.  

Het gebied van windmolenpark Hollandse Kust West ligt zo'n 53 kilometer voor de kust van Nederland. Het totale gebied wordt aangeboden in twee afzonderlijke aanbestedingen (kavel VI en Site VII). De kavels zullen elk 700 MW aan offshore windenergiecapaciteit gaan opleveren. In de aanbesteding voor kavel VI wordt een winnaar geselecteerd die het beste de ecologische impact van het windpark weet te mitigeren, terwijl voor kavel VII investeringen en vernieuwingen die het Nederlandse energiesysteem ten goede komen de maatstaf voor selectie zijn. De aanbestedingen voor beide locaties sluiten op 12 mei 2022. Na de zomer wordt het besluit verwacht van de Nederlandse overheid over wie de aanbesteding toegewezen krijgt.  

Vattenfall heeft een gedegen staat van dienst als aanjager van de groene transitie in Europa. Vattenfall is één van Europa's toonaangevende offshore ontwikkelaars, die 15 offshore windparken bouwt en exploiteert. Als geïntegreerd energiebedrijf heeft Vattenfall ruime ervaring in de hele waardeketen: van ontwikkeling en realisatie van offshore projecten tot levering van duurzame elektriciteit aan huishoudens en industrie. Vattenfall streeft naar netto nul in 2040 en gebruikt Scienced Based Targets om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graden Celsius te helpen houden. Vattenfall streeft naar een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030. BASF wil haar broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 25% verminderd hebben en streeft naar netto nul vanaf 2050. BASF investeert, als onderdeel van haar transformatie naar klimaatneutraliteit, in installaties voor duurzame energieopwekking. Offshore windmolenparken kunnen BASF op termijn duurzame energie leveren met de capaciteiten die voor deze transformatie nodig zijn. De onderneming verwacht dat in 2030 100 procent van haar wereldwijde 2021-vraag naar elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Momenteel bouwt Vattenfall aan het ’s werelds eerste subsidievrije windpark in de Nederlandse Noordzee, Hollandse Kust Zuid, waarin BASF een minderheidsaandeel heeft genomen.

 “Wij zijn blij met het besluit van de Nederlandse overheid om haar succesvolle aanpak van de uitrol van offshore wind voort te zetten en locaties toe te wijzen in een aanbesteding op basis van kwalitatieve criteria, ditmaal toegespitst op ecologie en systeemintegratie. Deze aanpak spoort ontwikkelaars aan om hun beste plannen in te dienen, stimuleert innovatie en maakt dat Nederland het voortouw neemt bij de ontwikkeling van offshore-windenergie. De transitie naar duurzame energievoorziening en de samenleving als geheel varen daar wel bij. Vattenfall is nadrukkelijk aanwezig op de Nederlandse markt en is vastbesloten een leidende rol te spelen bij de groene transformatie van de Nederlandse economie. Hollandse Kust West is een belangrijke nieuwe stap op weg naar onze ambitie om binnen één generatie een fossielvrij leven tot stand te brengen”, zegt Helene Biström, hoofd BA Wind bij Vattenfall.    

 “Offshore windmolenparken spelen een doorslaggevende rol bij het gebruik van innovatieve, emissiearme technologieën in onze chemische productie in Europa”, zegt dr. Lars Kissau, President BASF SE, Net Zero Accelerator en verantwoordelijk voor duurzame energie, alternatieve grondstoffen en CO2-reductietechnologieën. “Daarom namen we al een belang in Vattenfall's windpark Hollandse Kust Zuid. Met een gezamenlijke aanbesteding voor Hollandse Kust West Site VI brengen we dit partnerschap nu een stap verder en neemt BASF zo vroeg mogelijk deel aan een project dat onze behoefte aan extra hoeveelheden duurzame energie combineert met ecologische aspecten in het mariene gebied.”   

Op de Noordzee zijn de windomstandigheden goed. Ook zijn er belangrijke synergie-effecten met het nabijgelegen offshore windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Bovendien past windmolenpark Hollandse Kust West, waarvan de eerste energieopwekking in 2026 wordt verwacht, naadloos in Vattenfall's pijplijn van windmolenparken in de Noordzee. Het kan daarom soepel worden ingepast in de huidige aankoop- en uitvoeringsstrategie.    

Positief effect op biodiversiteit    

Nu de windindustrie blijft groeien en wereldwijd steeds meer fossielvrije energie levert, zetten Vattenfall en BASF zich in om de impact van projecten op het ecosysteem tot een minimum te beperken en streven ze naar een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030. Daartoe stelde Vattenfall een eigen team van specialisten en deskundigen samen, de Environment & Sustainability Unit, met onder meer een interne biowetenschappelijke afdeling met uitgebreide onderzoek- en ontwikkelingservaring en verder met duurzaamheidsexperts die actief met de Vattenfall-teams samenwerken om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Het team is bijzonder actief op het gebied van biodiversiteit en ecologie en neemt deel aan internationale onderzoeken op milieugebied om inzicht te krijgen in de gevolgen van offshore en onshore windenergie en hoe die gevolgen te beperken. Bij Hollandse Kust Zuid startte de unit een gezamenlijke studie met de natuurbeschermingsorganisatie De Rijke Noordzee om uit te zoeken of en hoe natuurinclusieve turbine-funderingsontwerpen het lokale ecosysteem ten goede kunnen komen.   

 “Wij zetten onze kracht in als toonaangevende offshore windontwikkelaar en industriële marktspeler die bijzonder is begaan met duurzaamheid en behoud van biodiversiteit, om een ecologisch waardevol project tot stand te brengen. Wij zijn er van overtuigd dat de groei van offshore windenergie in harmonie met natuur en samenleving moet worden ontwikkeld om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Onze aanbesteding voor HKW gaat gepaard met aanzienlijke investeringen en met baanbrekende innovaties die de natuurlijke biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee en een duurzame offshore windsector bevorderen”, zegt Dr. Eva Philipp, hoofd van de Environment & Sustainability Unit bij Vattenfall.   

Vorige maand kreeg Vattenfall opnieuw de platina Ecovadis duurzaamheidsstatus, waarmee het in de top 1% van 75.000 gecontroleerde bedrijven staat op basis van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Mensenrechten, Duurzame Aankoop en Ethiek. In de analyses van toonaangevende beoordelingsbureaus voor ESG-indicatoren geldt BASF vaak als maatstaf binnen de chemische industrie.   

Technologieën combineren   

Door het groeiende aandeel van wind en zon in ons energiesysteem schommelt de productie van elektriciteit afhankelijk van het weer. Dit is een grote verandering voor ons energiesysteem, waarin de productie van energie altijd volledig gestuurd kon worden. Daarom is Vattenfall, op weg naar een fossielvrije toekomst, voortdurend op zoek naar manieren om duurzaam geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken door haar assets en klanten onderling te verbinden. Onlangs werd Energiepark Haringvliet in gebruik genomen, dat wind, zon en batterijen op één locatie combineert. Het resultaat is een efficiënter gebruik van de netaansluiting, waarbij batterijen het elektriciteitsnet in balans houden. Aanpassing van de vraag is een andere oplossing om de dynamiek van duurzame productie het hoofd te bieden. Zo wordt in Amsterdam de laadsnelheid openbare laadstations van elektrische voertuigen gedurende de dag aangepast aan de hoeveelheid beschikbare energie. 

Vattenfall en BASF zijn al geruime tijd partners en werken al meer dan 15 jaar samen in de elektriciteitssector. In de samenwerking rondom de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid werd een nieuw niveau van kennisuitwisseling en synergie tussen beide bedrijven bereikt. Momenteel bouwen Vattenfall en BASF gezamenlijk Hollandse Kust Zuid, 's werelds eerste subsidievrije offshore windmolenpark in de Nederlandse Noordzee. Beide partijen beschouwen het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust West als een volgende belangrijke mijlpaal in de energietransitie en besloten daarom gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding.

Klik hier voor meer informatie en contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 22 april 2022