De watervoorraad maximaliseren

girl_drinking_from_tap.jpg

Tegen 2025 zal naar schatting de helft van de wereldbevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Een pijnlijke zaak, zeker als je weet dat twee derde van onze planeet uit water bestaat. Chemie kan die trend helpen ombuigen. We hebben Sokalan® ontwikkeld, een dispergeermiddel dat de vorming van aanslag tegengaat. Dit betekent dat ontziltingsinstallaties langer kunnen draaien en zo een maximum aan drinkbaar water kunnen produceren. Als zout water onze dorst kan lessen, dan is dat omdat we bij BASF chemie creëren. Ontdek meer (EN)

Werken voor Water

Het Maloti-Drakensberg Park voorziet Zuid-Afrika in 40% van zijn oppervlaktewater. Maar die watervoorraad wordt ernstig bedreigd door bodemerosie, veroorzaakt door overbegrazing. Enkele jaren terug startte de BASF Stiftung, samen met het VN Milieuprogramma en gesteund door BASF Zuid-Afrika, een project om de plaatselijke bevolking te helpen die watervoorraad te beschermen. Ze slaagden erin om langetermijnoplossingen uit te werken om het waterpeil te handhaven en de waterkwaliteit te controleren. Niet alleen door fondsen te leveren, maar ook door hun expertise te delen.

Achter de schermen

We nemen je mee achter de schermen van onze nieuwste film, ter plaatse geregisseerd door Miles Goodall. Die belicht de watervoorraadactiviteiten van het project dat door de BASF Stiftung en het VN Milieuprogramma werd opgezet.

Meer over Werken voor Water

De watervoorraad van Zuid-Afrika is kwetsbaar, want amper 8% van het grondgebied levert er 50% van het water aan. Als die 8% dan bedreigd wordt, heeft Zuid-Afrika een ernstig probleem. Dat is precies wat er nu gebeurt in het Maloti-Drakensberg Park, dat in zijn eentje instaat voor 40% van het Zuid-Afrikaanse water.

Bodemerosie vormt een ernstige bedreiging voor de watervoorraad, niet alleen voor de onmiddellijke omgeving, maar ook voor het hele land. Daarom sloegen de BASF Stiftung, het VN Milieuprogramma en het Departement Milieuzaken van de Republiek Zuid-Afrika de handen in elkaar om duizenden mensen toegang tot zuiver drinkwater te bezorgen.

De plaatselijke bevolking leerde hoe ze de begrazing door haar veestapel kan controleren, haar land duurzaam kan beheren en hoe structuren te bouwen om bodemerosie tegen te gaan, zodat ze de watervoorraad en -kwaliteit op lange termijn kan vrijwaren.

BASF en Lien AID werkten samen om de toegang tot betaalbaar, zuiver water te verbeteren voor 620 dorpsbewoners aan de Tonle Saprivier in Cambodja. Daarvoor werd een gemeenschapsfabriek voor waterbehandeling gebouwd, geleid door een “waterbeheerder“ uit het dorp.

people-in-boats.jpg

Drinkbaar water is een schaars goed in de Greater Accra Metropolitan Area, die zich uitstrekt tot buiten de hoofdstad van Gana. Om dat probleem aan te pakken tekende de regering een contract om een ultramoderne ontziltingsfabriek met omgekeerde osmose te bouwen in de Nungua Township, op zo’n 12 kilometer van Accra. De fabriek wordt gebouwd door Abengoa en uitgerust met de inge®-ultrafiltratietechnologie van BASF op basis van membranen voor de voorbehandeling van water. In de loop van 2014 moet ze haar werkzaamheden starten.

Man with a protective helmet

Qatar is een van de droogste plaatsen op aarde. Natuurlijke waterbronnen zijn er schaars en de landbouwindustrie steunt helemaal op overvloedige irrigatie. Bovendien stijgt de vraag naar water voortdurend vanwege de economische groei. Het hergebruik van water wordt een almaar belangrijker onderdeel van de inspanningen om aan die vraag te voldoen. Daarom stelt BASF haar inge®-ultrafiltratietechnologie op basis van membranen ter beschikking om het gemeentelijke en industriële afvalwater in de Qatarese hoofdstad Doha te behandelen.

qatar_water-fountains.jpg