5 mei 2014
Over ons

BASF Nederland loopt voorop bij openbare publicatie BRZO-inspectieresultaten

De VNCI – Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie - wijdt in haar april-editie van Chemie Magazine een artikel aan de zogenaamde ‘publieksvriendelijke samenvattingen van BRZO-inspectieresultaten’. Namens BASF komen Ger van der Lubbe en Xavier Leclair aan het woord over dit initiatief van de instanties die de BRZO-inspecties uitvoeren.

Proactief
BASF Nederland heeft er samen met de VNCI  in een vroeg stadium voor gekozen om proactief en intensief mee te werken aan dit openbaarheidsinitiatief. Het initiatief vloeit voort uit een Europese wettelijke verplichting (de zogenaamde ‘SEVESO III richtlijn’) die 1 juni 2015 in Nederland geïmplementeerd moet zijn. Hierbij worden ondermeer overheidsinstanties verplicht hun inspectieresultaten beter toegankelijk te maken voor het publiek en de buren. Omdat BASF in Nederland twee BRZO-sites kent (De Meern en Heerenveen) is het in het belang van BASF dat de resultaten van de inspecties voor onze buren rond deze productielocaties duidelijk, begrijpelijk en in de juiste context worden geplaatst.

Eigen inspectieresultaten
Voor BASF betekent dit dat bij de eerstkomende BRZO inspecties in Heerenveen en De Meern later dit jaar de inspectieresultaten openbaar gemaakt zullen worden met de nieuwe, meer toegankelijke samenvatting voor het algemene publiek. In De Meern zijn eerder dit jaar tijdens een burenbijeenkomst ook al de BRZO-inspectieresultaten van 2013 verduidelijkt.

Informatie
Voor meer informatie over BRZO-inspecties kijkt u op www.brzoplus.nl.

Laatste update 5 mei 2014