20 maart 2018
Over ons

BRZO Inspectie

Op 24 januari 2018 is BASF Heerenveen als BRZO-bedrijf (BedrijfsRisico Zware Ongevallen) geïnspecteerd door het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio Friesland.

BRZO-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen en de inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

De opvolging van bevindingen uit voorgaande inspecties en de wijze waarop BASF omgaat met wijzigingen was op orde bevonden. Als verbeterpunten werd aangegeven dat de procedures voor wijzigingen beter toegankelijk gemaakt worden voor alle soorten wijzigingen, een correcte voortgangsbewaking van de openstaande acties en het monitoren van de wijzigingen middels een kritische prestatie-indicator.

BASF Heerenveen is tevreden over het resultaat en gaat aan de slag met de verbeterpunten.

Laatste update 20 maart 2018