5 oktober 2015
Over ons

Terugkoppeling BRZO inspectie

Op 20 en 21 april 2015 heeft er een reguliere BRZO inspectie plaats gevonden op de BASF-locatie in Heerenveen. Met deze reguliere inspectie is gecontroleerd of BASF voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de BRZO-wetgeving. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder dit besluit vallen. Tijdens de genoemde inspectie zijn er in Heerenveen 5 tekortkomingen geconstateerd. Omdat veiligheid bij BASF de hoogste prioriteit heeft, zijn verbeterpunten vastgesteld om deze tekortkomingen zo snel mogelijk op te heffen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de relevante autoriteiten. BASF zal hen over de voortgang op de hoogte houden.

Laatste update 5 oktober 2015