2 maart 2017
Over ons

Terugkoppeling bevindingen BRZO-inspectie

Op 21 oktober 2016 en op 21 februari 2017 heeft Inspectie SZW controlebezoeken uitgevoerd bij BASF te Heerenveen.

Op basis van deze controle heeft de Inspectie SZW geconstateerd, dat de tekortkomingen zoals deze waren vastgesteld tijdens de BRZO-Inspectie in 2015 waren opgeheven.

Zie ook het artikel gepubliceerd op 5 oktober 2015

Laatste update 2 maart 2017