21 maart 2017
Over ons

Veiligheidsbeleid in de praktijk - Bezoek door Veiligheidsregio

Op maandag 6 maart jl brachten op initiatief van BASF in Heerenveen de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân, Ferd Crone (tevens burgemeester van Leeuwarden) samen met de directeur van de veiligheidsregio, Wim Kleinhuis, Tjeerd van der Zwan - burgemeester van Heerenveen, en adviseur Adriaan Dillema een bezoek aan de BASF site. Tijdens dit bezoek hebben we inzicht gegeven in ons veiligheidsbeleid en met praktische voorbeelden laten zien hoe veiligheid op onze site is gewaarborgd met de juiste systemen, adequate middelen en verantwoordelijke medewerkers.
Elkaar goed op de hoogte houden van zaken die spelen op het gebied van veiligheid is in het belang van alle partijen, zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie en draagt bij aan een prettige samenwerking.
Laatste update 21 maart 2017