18 september 2018
Over ons

Bevindingen onaangekondigde BRZO-inspectie op 18 september jl.

BASF Heerenveen valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het bevoegd gezag controleert BRZO bedrijven in Nederland met zowel aangekondigde als onaangekondigde inspecties.

Op 18 september jl. heeft een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de Veiligheidsregio Groningen, namens de Veiligheidsregio Fryslân en de Provincie Fryslân (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen), een onaangekondigde BRZO-inspectie uitgevoerd.

Onlangs hebben wij het inspectierapport met daarin de bevindingen van het inspectieteam, ontvangen. De aandachtsgebieden waren orde en netheid, het losproces van een tankwagen, de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en controle op alarmen en overbruggingen.

Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie een aantal verbeterpunten geconstateerd, en geen overtredingen.

Wat was op orde?
Orde en netheid wijken niet af ten opzichte van een aangekondigde BRZO-inspectie.
Het lossen van de inhoud van tankwagens.
De verpakte gevaarlijke stoffen stonden correct opgeslagen in de daartoe bestemde opslagvoorziening.

Wat waren verbeterpunten?
Het vaststellen van afkeurcriteria voor beschadigde vaten met gevaarlijke stoffen.
Het opstellen van een instructie omtrent onderhoudsalarmen.

BASF is tevreden over de samenwerking met het inspectieteam en kan zich vinden in de verbetervoorstellen. Deze zijn inmiddels actief door ons opgepakt.

Laatste update 18 september 2018