1 februari 2021
Over ons

BRZO-inspectie succesvol afgerond

Op 23 en 26 november 2020 heeft een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Groningen en het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen) een inspectie uitgevoerd in de zin van het Besluit Risico’s Zware ongevallen 2015, BRZO.

 

Als BRZO-bedrijf moet BASF Heerenveen aan strenge eisen voldoen en de inspectie heeft als doel te inspecteren hoe het bedrijf met de verschillende onderwerpen omgaat en deze geïmplementeerd heeft. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben en beoordeelt steekproefsgewijs. Tijdens de inspectie komen verschillende onderwerpen aan bod. De explosieveiligheid (ATEX) en de planning voor noodsituaties zijn geïnspecteerd.

Tijdens de inspectie zijn bevindingen gedaan die aanleiding geven voor verbeteringen in het veiligheidsbeheerssysteem. Deze bevindingen zijn gecommuniceerd in een inspectierapport en zullen actief door ons worden opgepakt. Bij een volgende inspectie zal door het team nader worden ingegaan op de opvolging hieraan. Het eindoordeel van het inspectieteam luidde dan ook: “Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.”

 

Laatste update 1 februari 2021