23 december 2021
Over ons

Fijne feestdagen en een gezond 2022

Beste buren en relaties,

Vorig jaar sprak ik de hoop uit om elkaar in 2021 weer als vanouds te ontmoeten. Helaas heeft corona ons nog steeds in de greep. Maar dat heeft ook tot gevolg dat we andere manieren hebben gevonden om de verbinding met elkaar te houden. Zoals in maart tijdens de Bèta Business Days. Digitaal hebben we weer veel nieuwe talenten en geïnteresseerde studenten ontmoet. Ook hebben wij onze klanten gelukkig toch digitaal kunnen ontmoeten tijdens onze jaarlijkse klantendagen. 

Ik ben de momenten waarop het wel mogelijk was om elkaar weer fysiek te zien, nog meer gaan waarderen. Het was geweldig om in oktober tijdens het Weekend van de Wetenschap toch een groep kinderen op de site te kunnen verwelkomen. We hebben genoten van hun enthousiasme terwijl ze proefjes deden. Hopelijk gaan we ze ooit terugzien als wetenschapper!

Bijvoorbeeld in een consortium zoals ARC CBBC, waar de ’knappe koppen’ van Nederland samenwerken om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Industrie, wetenschap en overheid hebben de handen ineengeslagen om jonge onderzoekers de ruimte te bieden voor verder onderzoek naar de groene chemische bouwstenen, zodat ze het verschil kunnen maken voor een duurzame toekomst. Vol trots hebben we dan ook bijgedragen aan baanbrekend onderzoek en het hybride ARC CBBC jubileum symposium in april. 

Zoals u wellicht ook heeft meegekregen hadden we dit jaar ook een brandmelding vanwege rookontwikkeling en heeft een collega met zijn arm bekneld gezeten. Beide situaties hadden een goede afloop. Maar ik wil bij deze nogmaals een woord van dank en respect geven aan de hulpdiensten die ontzettend snel aanwezig waren. 

We waarderen het verder zeer dat de vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken de moeite hebben genomen om op 13 oktober van dit jaar onze site te bezoeken. Wij kijken terug op een goede dialoog over hoe we de thema’s werkgelegenheid, circulaire economie en energietransitie kunnen versterken in Nederland.

Ik hoop van harte dat we u in 2022 weer fysiek en digitaal mogen ontmoeten. Dat we, ongeacht de omstandigheden, creatieve manieren vinden om met elkaar in contact te blijven. Met de wens om onze deuren weer te kunnen en mogen openen tijdens het Weekend van de Wetenschap en dat we weer aanwezig kunnen zijn op lokale evenementen. 

Voor nu wil ik u namens alle medewerkers van BASF in Heerenveen hele fijne feestdagen en vooral een gezond 2022 toewensen!

Sjoerd Visser, Site Director