14 juni 2019
Over ons

Goed resultaat BRZO-inspectie

Op 20 en 22 maart jl. heeft een geplande BRZO-inspectie (Besluit Risico's Zware Ongevallen) plaatsgevonden, uitgevoerd door twee inspecteurs van de ISZW, één inspecteur van de Brandweer en één inspecteur van de Wabo. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan strenge eisen aangaande veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu voldoet.

De belangrijkste onderwerpen die werden geïnspecteerd waren: ageing van installaties, transportsystemen, incidentenmanagement en training. De inspecteurs vonden de opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie voldoende.

In de afsluitende meeting hebben ze aangegeven tevreden te zijn over de inspectie en dat ze vooralsnog geen overtredingen hebben geconstateerd. Uit een recent ontvangen inspectierapport staat dan ook geschreven dat "Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uivoeren". En dat gaat ook zeker gebeuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 


 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 14 juni 2019