25 april 2023
Over ons

Goed resultaat BRZO inspectie

Op 16 en 23 maart 2023 is er op onze site weer een jaarlijkse BRZO-inspectie geweest. De afkorting BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Als BRZO-bedrijf moet BASF Heerenveen aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te inspecteren hoe wij met de verschillende verplichtingen vanuit BRZO omgaan én of deze op de juiste manier geïmplementeerd zijn.

Een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio Groningen en de provincie Fryslân (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen) heeft deze BRZO-inspectie uitgevoerd.

Tijdens de eerste inspectiedag lag de nadruk op de Additieven reactoren. De inspecteurs zijn uitgebreid geïnformeerd over de verschillende technologieën, beveiligingen van de reactoren en het onderhoudsregime. Ook heeft een visuele inspectie in het veld plaatsgevonden. Op de tweede inspectiedag is onder andere het Management of Change (MOC) proces onder de loep genomen. Dit proces borgt dat wijzingen op de juiste manier en binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving worden doorgevoerd in de organisatie. De inspecteurs hebben dit hele proces kunnen doorlopen en er is inhoudelijk bij twee uitgevoerde MOC’s stilgestaan. Verder zijn de afwijkingen die tijdens de BRZO inspectie van 2022 zijn geconstateerd, weer opnieuw gecontroleerd. Het inspectieteam was tevreden met de invulling en deze punten zijn afgesloten.

In het officiële rapport van 20 april jl. staat vermeld dat er geen afwijkingen of overtredingen zijn geconstateerd.

Een goed resultaat waar wij trots op zijn en waar we mee verder kunnen! 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 25 april 2023