14 augustus 2023
Over ons

Halfjaarlijkse sprinklertest

Op woensdag 16 augustus 2023 worden de alarmen en sturingen van de brandmeld- en blusinstallaties getest bij het Monomer Tanken Farm bij BASF Heerenveen. Tijdens de test zullen er alarmgeluiden hoorbaar zijn. Tevens worden er nieuwe blusringen getest, waardoor er een groot 'waterballet' rondom het Monomer Tanken Farm zal ontstaan. Dit alles onder toezicht van een inspecteur.

Het betreft derhalve een test en er is dus geen gevaar voor medewerkers of de omgeving.

<<< NEWS REFERENCE >>>