29 april 2022
Over ons

Jaarlijkse BRZO-inspectie positief verlopen

Op 23 en 24 maart 2022 heeft een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio Groningen en de provincie Fryslân (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen) een BRZO-inspectie uitgevoerd. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen.

Als BRZO-bedrijf moet BASF Heerenveen aan strenge eisen voldoen en de inspectie heeft als doel te inspecteren hoe het bedrijf met de verschillende onderwerpen omgaat en deze geïmplementeerd heeft. 

Bij deze inspectie lag de nadruk op de acrylzuurtanks in het Monomer Tanken Farm. De inspecteurs zijn uitgebreid geïnformeerd over o.a. de beveiligingen van de tanks, het onderhoudsregime en brand repressieve maatregelen. Ook heeft een visuele inspectie in het veld plaatsgevonden.

In het officiële rapport dat wij op 28 april 2022 hebben ontvangen wordt vermeld dat er geen overtredingen zijn geconstateerd. Tijdens de inspectie is er wel een aantal afwijkingen geconstateerd, die aanleiding geven voor verbetering in het veiligheidsbeheerssysteem. Wij zullen deze verbeterpunten spoedig oplossen.

Een goed resultaat waar wij mee verder kunnen!

Laatste update 29 april 2022