5 juli 2019
Over ons

Ministeries op bezoek bij BASF Heerenveen

Op woensdag 26 juni jl. is er een groep van de ministeries van I&W en SZW en de VNCI bij ons op bezoek geweest voor een nadere kennismaking met BASF.

Tijdens het bezoek en in de dialoog stond persoonlijke- en omgevingsveiligheid centraal. Onder andere de thema’s duurzaam asset management, robuust en toekomstbestendig BRZO beleid en transparantie kwamen ter tafel. De groep werd aansluitend rondgeleid door het bedrijf.

Wij kijken terug op een geslaagde, inhoudelijke discussie. We waarderen het zeer dat de vertegenwoordigers van deze ministeries de moeite hebben genomen om onze site te bezoeken.

 

Bezoek ministeries & VNCI.jpg
Laatste update 5 juli 2019